Dokumentet avslöjar: MUCF beviljar skandalbidrag till ABF-husets mångmiljonvinster

Omar Nur beviljade skandalbidraget till ABF som i sin tur använder en del av pengarna till det egna vinstdrivande bolaget.
  • Söndag 19 jun 2016 2016-06-19
E-post 1351

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja att Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor beviljar skattemedel till ABF Stockholm som i sin tur betalar hyra till sig själva. Pengarna, som är avsedda för ungdomar, slutar i AB ABF-huset – ett bolag som redovisar mångmiljonvinster två år i rad. – Jag känner väl till er sajt och jag sympatiserar inte med den journalistik ni bedriver, säger kommunikationschefen Katarina Gold när Nyheter Idag konfronterar ABF om skandalbidraget.

Den 15 mars 2016 skickar Arbetarnas bildningsförbund, ABF, en ansökan om bidrag till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Kontaktperson i ansökan är verksamhetsutvecklare Tanvir Mansur och dokumentet är undertecknad av ABF:s firmatecknare Håkan Wiclander och Maria Asplund Sandell och totalt söker de bidrag om 470 000 kronor.

I ansökan, där pengarna ska gå till ett antirasistiskt projekt med titel ”Gör nåt!”, står att fokus ska ligga på afrofobi, antiziganism, islamofobi och antisemitism.

”Idag är det svårt för rörelser som arbetar mot rasism att organisera sig tillsammans i Stockholm”, inleds ansökan till MUCF.

Ansökan godkändes av skattebrottsdömde Omar Nur – Tidigare S-kandidat till kommunfullmäktige

Ansökan från ABF beviljades den 13 juni i sin helhet av Omar Nur, handläggare på MUCF. Nur uppmärksammades nyligen av Dagens Nyheter då han själv dömts för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll när han satt som styrelseordförande i en muslimsk friskola. Trots detta har han fått arbeta kvar som handläggare på myndigheten där han beslutar om miljontals kronor i skattemedel som delas ut till olika organisationer.

– Prata med vår kommunikationsansvariga, säger han till DN och lägger på luren när tidningen kontaktar honom för att ställa frågor.

Men bidraget som beviljats ABF är inte bara kontroversiellt med anledning av att Nur är dömd för skattebrott. År 2006 kandiderade han till kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för Socialdemokraterna – ett parti som står ABF mycket nära. På så vis beviljade han hundratusentals skattekronor i bidrag till den politiska rörelse han själv varit en företrädare för.

Även Omar Nurs chef, generaldirektören för MUCF Lena Nyberg, har tidigare varit socialborgarråd i egenskap av socialdemokratisk politiker.

PLUS: Här kan du ta del av hela ansökan där Omar Nur beviljade 470 000 kronor till ABF

Beviljade skattemedel för mobilisering av aktivister för ”protester och demonstrationer”

I ABF-ansökan står uttryckligen att pengarna ska gå till att anordna protester och demonstrationer mot rasism. En del av de ekonomiska medlen ska även gå till att köpa in ”ljudutrustning”.

”Genom att göra lokaler, logistik och utrustning tillgängliga för aktivister kan vi skapa ett centrum för mobilisering i Stockholm. Inför demonstrationer mot rasism kan denna plats göra det möjligt för dem att exempelvis måla plakat tillsammans i ateljén samt kostnadsfritt kunna låna högtalarsystem och reflexvästar”, står att läsa i ansökan.

En vanlig form av antirasistiska demonstrationer bygger på att störa ut andra möten som av aktivisterna själva anses vara rasistiska eller främlingsfientliga. Sverigedemokraterna har många gånger drabbats av sådana så kallade ”motdemonstrationer” och när Nyheter Idag läser upp texten i ansökan för partiets riksdagsledamot Markus Wiechel reagerar han direkt.

I hans öron låter det som om pengarna, åtminstone delvis, är avsedda för att användas till att förstöra för Sverigedemokraternas torgmöten. Dessa möten kräver många gånger kostsamma polisresurser för att hålla motdemonstranter på tillräckligt avstånd.

– Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att ABF söker bidrag för att anordna sådana så kallade ”antirastistiska” protester som vi råkat ut för, där människor stör ut med ljudanordningar, kastar föremål och förhindrar människor att anordna offentliga möten. Det är totalt oacceptabelt att skattemedel går till sådant, säger Wiechel.

En del av pengarna går till ABF som betalar hyra till sig själva

Men det är inte hela summan om nära en halv miljon beviljade skattekronor i bidrag som går till att mobilisera protesterande aktivister med ljudanläggningar och hemmagjorda plakat. En del av bidraget, närmare bestämt 60 000 kronor, ska användas till ”hyra av kontorsplats i ABF-huset för samordnaren, med facility samt telefoni och IT”.

Pengarna för hyran av kontorsplatsen anges i ansökan som ”administration”. När Nyheter Idag ringer till ABF för att fråga om det är en del i ordinarie verksamhet att hyra ut kontorsplatser blir kommunikationschefen Katarina Gold förvånad.

– Vad menar du med kontorslokal? Kontor som man hyr helt enkelt?

Ja, precis.

– Nej, det har vi inte. Hur… vadan frågan? Det är första gången jag får den frågan.

Jag ser att ABF Stockholm har fått ett bidrag från MUCF. Där ingår att en del av budgeten ska ingå till hyra av kontorslokal i ABF-huset?

– Mmm. Okej…

Så då måste ni väl hyra ut, eller?

– Ja alltså vi har ju inom ramen för olika projekt så är det ju också så att vi… eh… tillhandahåller arbetsplatser naturligtvis. Så är det ju.

Men då hyr de det och betalar för sig?

– Eh, ja absolut. Men jag eh… du får gärna komma till poängen litegrann, jag förstår inte riktigt vad du fiskar efter. Jag känner naturligtvis också väl till er sajt som jag inte riktigt sympatiserar med, den journalistik som ni bedriver. Så du får gärna vara lite mer precis i vad du undrar över för någonting.

Jag försöker förstå hur det här fungerar, det är väl ABF som äger huset?

– Mmm.

Så ABF Stockholm får bidragspengar för att hyra lokal av sig själva?

– Ehhh.. nej, det är en direkt felaktighet. Kan vi inte göra såhär att du mejlar mig dina frågor så kan jag återkomma. Så ska jag kolla upp närmare på det specifika projektet.

PLUS: Lyssna på hela samtalet med Katarina Goldman här

Efter att Nyheter Idag mejlar till Katarina Goldman får vi svaret att hyran betalas till Aktiebolaget ABF-huset.

”ABF Stockholm betalar hyra för lokaler på Sveavägen 41 – det är bolaget AB ABF-Huset som äger fastigheten. Som alla fastighetsbolag har man kostnader för driften, och hyran som ABF Stockholm betalar täcker dessa kostnader”, skriver hon.

Men hyrorna från AB ABF-Huset täcker inte enbart driftskostnader. År 2013 gick bolaget med nästan 2,2 miljoner kronor i vinst. Året efter ökade vinsten till drygt 2,8 miljoner kronor – en vinst som delvis finansieras av skattemedel avsedda för ungdomar. Och tvärtemot vad Goldman sade i telefonen är AB ABF-huset helägt av ABF Stockholm.

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor har redan mött en kritikstorm efter att föreningen Sveriges förenade muslimer fick bidrag från myndigheten med en halv miljon kronor. Däremot fick inte Föreningen Varken hora eller kuvad, som arbetar mot hedersvåld, några bidrag från MUCF.

I beslutsdokumentet från MUCF står även uttryckligen att det inte går att ompröva myndighetens beslut.

”Enligt regeringens förordning (2008:62) som reglerar myndighetens bidragsbeslut får beslutet inte överklagas”, står att läsa i samma dokument som beviljar ABF nästan en halv miljon där en del av pengarna går till det egna vinstdrivande fastighetsbolaget.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag