Domar om vårdnad, sexualbrott och relationsvåld ska genusgranskas

Bild: Wikimedia commons
  • Måndag 19 jun 2017 2017-06-19
E-post 274

STOCKHOLM En språkgranskare och en genusexpert kommer att granska domar i familjemål samt brottmålsdomar avseende våld i nära relation och sexualbrott. Det meddelar Södertörns tingsrätt på sin hemsida. – Det handlar enbart om hur vi uttrycker oss i domarna och kommer inte att påverka besluten, säger Karin Pale-Bartes, domare på tingsrätten.

Genusgranskning av domar rörande vårdnad, relationsvåld och sexualbrott är ett pilotprojekt som just nu pågår på några av landets domstolar och som sker som ett led i regeringens jämställdhetsintegrering av landets myndigheter. Genusexperter och språkgranskare skall även utföra en bild- och textanalys av tingsrätternas intranät, den externa webben och övriga kanaler för kommunikation såsom pressmeddelanden och konton på sociala medier.

– Det som skall granskas är hur vi uttrycker oss. Får båda parter lika mycket utrymme i domarna till exempel? Säger Karin Pale-Bartes som är domare på Södertörns tingsrätt till Nyheter Idag.

Trots att genusvetenskap vilar på en feministisk grund ser inte Karin Pale-Bartes någon risk att detta leder till att domstolen politiseras.

– Vi har sagt att vi vill ha det från båda perspektiv. Det har varit klart från Södertörns tingsrätt hela tiden. Därför har vi sagt att vi även vill granska vårdnadsmål för där pågår det ju en debatt som säger att det är männen som drar det kortaste strået. I våldtäktsmålen å andra sidan får vi kritik för att vi friar för ofta, säger Pale-Bartes som hoppas på en dialog med forskarna efter granskningen.

Karin Pale-Bartes ser en stor fördel i att just domar i familjemål granskas av en oberoende part för att exempelvis se om den bättre föräldern riskerar att dömas bort på grund av kön.

– Efter granskningen är vi beredda på att ha en dialog och olika föreläsningar där vi diskuterar runt de här frågorna utifrån vad resultatet kommer att visa. Vi har haft många föreläsningar här och jag utgår ifrån att det är en av dessa föreläsningar som gör att du ringer till mig.

Södertörns tingsrätt orsakade i veckan en storm av protester efter att tweets som synbart hyllade feminism publicerats ut från tingsrättens twitterkonto. Tweetsen var dock enligt domstolen endast citat från en pågående föreläsning. Karin Pale-Bartes säger till Nyheter Idag att hon är medveten om att ordet feminism har skapat en stor polemik i samhället, men menar att tingsrätten ändå, utifrån olika jämställdhetsperspektiv är beredda att delta i projektet.

Hon tar även upp två exempel på myndigheter som redan blivit genusgranskade med gott resultat. Migrationsdomstolen och Skatteverket. I bägge fall kom man fram till att män omedvetet setts som norm och därmed prioriterats på bekostnad av kvinnor.

– Och det här är ju något som vi på Södertörns tingsrätt är blinda för i såna fall, för det är ingen här som har en sån agenda att nu skall jag behandla kvinnor illa, säger Karin Pale-Bartes.

Att genusgranskningen riskerar att påverka domstolens beslut förnekar hon bestämt.

– Absolut inte. Det är helt uteslutet. Om vi skulle börja hålla på så är det grund för avskedande tycker jag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag