Domstolen: Barnen var ensamkommande trots att föräldrar bor i samma kommun

Här håller Högsta förvaltningsdomstolen till på Riddarholmen i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons
  • Torsdag 5 maj 2016 2016-05-05
E-post 2980

STOCKHOLM Trots att tre barn haft sina föräldrar i samma kommun kan de räknas som ensamkommande, enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Det berättar Dagens Juridik som även förklarar att det är först när föräldern tar hand om sitt eget barn som en kommun inte längre har rätt att kräva ersättning från Migrationsverket för de ensamkommande barnen.

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen ger Göteborgs kommun rätt till ersättning från Migrationsverket för tre ensamkommande barn, trots att deras föräldrar varit folkbokförda i samma kommun. När kommunen krävde ersättning från myndigheten fick de avslag varpå de överklagade till förvaltningsrätten i Linköping. Det berättar tidningen Dagens Juridik.

Förvaltningsrätten gick på kommunens linje och senare kom ärendet även att avgöras av kammarrätten i Jönköping som även de gav kommunen rätt. Kammarrätten konstaterade även att det inte finns någon tydlig definition av begreppet ensamkommande barn varför det är svårt att veta när ersättning från Migrationsverket inte längre ska beviljas.

Även Högsta förvaltningsrätten går på samma linje och ger kommunen rätt mot Migrationsverket. Motiveringen bygger på att det är först när en förälder har tagit vårdnaden över sitt eget barn som staten inte längre behöver finansiera kostnaden för boende på exempelvis HVB-hem.

Domen visar att ensamkommande barn kan fortsatt anses vara ensamkommande trots att en förälder bor i samma kommun, varpå staten har det ekonomiska ansvaret för barnen istället för föräldrarna.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag