Elbrist och 50 000 ton extra koldioxid resultatet av rödgröna regeringens skattehöjningar

Värtaverket. Foto: Robin Hayes / Pressbild Stockholm Exergi
  • Lördag 27 apr 2019 2019-04-27
E-post

Mer utsläpp av koldioxid och större risk för elbrist i Stockholm väntas efter att den rödgröna regeringen väntas höja skatten på kraftvärme. Det varnar Stockholm Exergi för, ett företag som driver anläggningarna i Värtaverket.

Att elnätet är kraftigt belastat har länge debatterats. Utbyggnad av stamnätet är planerat, men det går långsamt. Först om tio år, om allt går enligt plan, kan Stockholm räkna med större överföringskapacitet på stamnätet.

Samtidigt växer storstäderna i Sverige i en rasande takt och behovet av elenergi är stort.

Hittills har risken för effektbrist varit möjlig att parera med lokalt producerad elkraft. I Stockholm bidrar kraftvärmeverken som drivs av företaget Stockholm Exergi för att trygga elförsörjningen kalla vinterdagar, men nu kan det bli stopp för det varnar bolaget.

Detta som en konsekvens av att den rödgröna regeringen väntas kraftigt höja ett antal skatter, vilket tar bort de ekonomiska incitamenten för lokal elproduktion.

– För att minska de negativa konsekvenserna av den beslutade kraftvärmebeskattning och säkra fortsatt konkurrenskraftig fjärrvärme kommer vi minimera energiproduktionen från de anläggningar som träffas av skatten, vilket innebär att vår elproduktion minskar kraftigt, säger Stockholm Exergis VD Anders Egelrud.

Resultatet: 50 000 ton extra koldioxid

Den tappade produktionen av lokal elkraft i Stockholm beräknas till ungefär 500 Gwh. Den effekten måste framöver ersättas utifrån, antingen från annan svensk elproduktion eller via import av el.

Men eftersom överföringskapaciteten till Stockholm redan är begränsad blir bekymret än värre på stamnätet.

Som om inte det vore illa nog väntas även koldioxidutsläppen att öka med 50 000 extra ton om elkraften importeras från andra länder, detta trots att en mindre del av elkraften i Stockholm produceras genom eldning av kol.

Stockholms Exergi har räknat ut detta genom att jämföra de förväntade utsläppen i andra länder för att ersätta tappet av elkraftproduktionen. Där väntas 350 000 ton koldioxid släppas ut i atmosfären, medan de själva beräknar att motsvarande lokal elproduktion släpper ut 300 000 ton. Därmed blir tillskottet av koldioxid 50 000 ton.

Skarpa reaktioner i sociala medier

Att regeringens skattehöjningar leder till både mindre lokal effekt i elnätet och ökade utsläpp på samma gång har inte gått den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali förbi. På twitter markerar han emot Lorentz Tovatt, riksdagspolitiker för Miljöpartiet.

Tovatt anklagar en kritisk Twitteranvändare för ”klimatförnekare” när denne påpekar de skadliga konsekvenserna av regeringens skattehöjning.

Detta får Bali att konstatera att begreppet ”klimatförnekare” devalveras och han jämför epitetet med hur ord som ”populist”, ”sexist” och ”rasist” allt mer har tappat sin mening.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag