Elkrisen: Företag vill bygga eget elnät

Foto: Nyheter Idag
  • Tisdag 24 okt 2023 2023-10-24
E-post

Skogs- och pappersbolaget SCA vill bygga en fabrik i Östrand i anslutning till sina anläggningar i Timrå. Men för att projektet ska bli verklighet krävs ett nytt elnät med bättre kapacitet. Nu vill företaget bygga ett eget elnät för projektet, som kommer kräva motsvarande 2 procent av den totala svenska elkonsumtionen.

– Vi har, dessvärre, inte kunnat få tydliga besked från regionnätsägaren om det finns erforderlig kapacitet och när vi kan ansluta oss. Det utgör en stor projektrisk för oss och vi kommer inte att kunna fatta ett investeringsbeslut förrän vi har säkrat eltillförseln, säger Roger Östlin, chef för förnybara drivmedel på SCA, till Tidningen Näringslivet.

Regionnätsägaren E.ON har tidigare meddelat SCA att man saknar kapacitet, och att andra kunder har förtur.

– Vilket vi tycker är märkligt i och med att det här projektet är tillståndsgivet och dialogen började redan 2017. De har nu gett oss ett muntligt besked att de eventuellt skulle kunna ge oss runt 600 MW men vi går vidare med de här planerna i alla fall. Det är för osäkert, säger Östlin.

Tidningen Näringslivet: Men har inte de regionala nätbolagen monopol på att bygga nät?

– E.ON har monopol på de lägre spänningarna upp till 40 kV (kilovolt). Men vi söker för minst 130 kV eftersom vi planerar att bygga en ny kraftledning med kapacitet för antingen 220 kV, eller för 130 kV med dubbla ledningar, säger Östlin.

SCA har för ändamålet bildat det egna elnätsbolaget Östrand Elnät AB, som nu ansöker om koncession till Svenska kraftnät för den 5 kilometer långa ledning som behövs mellan den planerade fabriken i Östrand och Svenska kraftnäts stamnätsstation i Bandsjön. Därigenom hoppas SCA ansluta sig direkt till stamnätet och inte behöva invänta besked från E.ON.

Det återstår dock att se om SCA kan få koncession av Energimarknadsinspektionen och ett anslutningsavtal med Svenska Kraftnät för att bygga och ansluta till stamnätsstationen i Bandsjön.

– Det är en ganska svår situation för nätbolagen, som i praktiken är bakbundna och får svårt att prioritera. På grund av att de har ett monopol och man måste behandla alla kunder lika. De måste utreda de projekt som de själva kanske aldrig tror kommer att bli av och har små möjligheter att fokusera på mer mogna projekt, säger Roger Östlin till Tidningen Näringslivet.

Läs även: Expert varnar för elkris till 2030 – nu dammsuger regeringen marknaden på kraftkällor

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag