Endast 8 procent av alla våldtäkter uppklarade under 2017

Genrebild. Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 21 sep 2017 2017-09-21
E-post 650

SVERIGE Mängden anmälda våldtäkter som klarats upp under första halvåret av 2017 är endast 8 procent. Detta är en nedgång från 12 procent under samma period 2016, det visar nya siffror från Brå.

Under första halvåret av 2017 har endast 8 procent av de våldtäkter som handlagts av myndigheter klarats upp, det uppger SVT.

Idag den 21 september släpper Brottsförebyggande rådet, Brå, halvårsstatistik över handlagda brott. Enligt Brå har mängden uppklarade våldtäkter sjunkit från 12 procent under 2016 till 8 procent under det första halvåret av 2017.

Johanna Olseryd, utredare på Brå, jobbar med frågor om sexualbrott. Hon anser att det inte är särskilt anmärkningsvärt att mängden uppklarade våldtäkter gått från 12 procent till 8.

Olseryd säger till TT att man måste ha förståelse för att den här typen av brott oftast innehåller omständigheter som gör dem väldigt svåra att utreda. Exempelvis kan det finnas bevisning för att ett samlag har ägt rum men det kan ändå vara svårt att stryka att det har varit utan samtycke.

En teori om varför statistiken gått ner så mycket är att fler våldtäkter anmäls. Under det första halvåret av 2017 anmäldes 4004 våldtäkter, det kan jämföras med 3047 som var siffran under samma period 2016.  Där kan man se att den totala mängden uppklarade våldtäkter även har sjunkit. Under 2017 klarades 302 våldtäkter upp, jämfört med 354 förra året.

I fjol visade statistik, från Brå, att antalet anmälda sexualbrott ökat. Johanna Olseryd menar däremot att detta inte behöver betyda att fler våldtäkter begås idag än tidigare.

– När det gäller våldtäkter så ligger antalet anmälningar ganska stabilt de senaste åren och det är väl det som gör att man tror att anmälningsbenägenheten har ökat, säger Johanna Olseryd, till TT.

Olseryd är noga med att påpeka att Brå inte kan uttala sig säkert om varför fler sexualbrott anmäls. Enligt henne utesluter inte Brå att ökningen kan bero på en ökad utsatthet och en ökad benägenhet att anmäla.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag