Ensamkommande får rätt till kommunbidrag för anhörigas uppehållstillstånd

Skattebetalarna får stå för notan.
  • Tisdag 12 feb 2019 2019-02-12
E-post 11219

LUND Två nu 16-åriga flickor från Eritrea ville ha pengar så att även deras familjer kunde ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Kommunen sade nej, men nu har flickorna fått rätt i Kammarrätten, vilket Dagens Juridik var först med att uppmärksamma.

Flickorna är ensamkommande och berättar liknande historier. Deras pappor lever illegalt i Israel och kan nätt och jämnt betala sina egna ansökningar, medan deras mödrar och syskon är kvar i Eritrea och lever på knappa medel. För att dessa skall ha råd med ansökningsavgiften för anknytningsintervju och uppehållstillstånd begärde de 3000 respektive 5250 kronor av Lunds kommun, vilket avslogs av Socialnämnden som menade att föräldrarna själva fick betala, eller att det i vilket fall borde vara Migrationsverket som ansvarar för kostnaderna.

Socialnämndens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som gav flickorna rätt till bistånd, och Kammarrätten i Göteborg har nu fastställt förvaltningsrättens dom.

Då socialnämnden i Lund har begränsade möjligheter att utreda ekonomin för personer i Eritrea anser både Förvaltningsrätten och Kammarrätten att flickornas egna uppgifter om att deras föräldrar saknar möjlighet att själva betala anökningarna skall godtas.

Båda flickorna har permanent uppehållstillstånd, varför de bedöms inte kunna återvända till Eritrea. Förvaltningsrätten konstaterar att det för flickorna är nödvändigt att de återförenas med sina mammor och syskon för att uppnå ”en skälig levnadsnivå”, och de följaktligen har rätt till ekonomiskt bistånd för detta. Om familjerna får uppehållstillstånd genom anknytning kan de även söka bidrag från Migrationsverket för att underlätta resan till Sverige.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag