EU-dom stoppar snabba utvisningar

Foto: Flickr
  • Torsdag 9 aug 2018 2018-08-09
E-post 341

LUXEMBURG. Migrationsverket har fällts i EU-domstolen för att man avvisat asylsökande alldeles för snabbt. Nu stoppar Migrationsverket sina omedelbara avvisningar, så att de asylsökande ska få en chans att pröva sina ärenden i domstol. 

Det handlar om ärenden där Migrationsverket bedömt att den sökande saknar skyddsskäl. Tidigare har man kunnat avvisa dessa personer med ”omedelbar verkställighet”, alltså så fort Migrationsverket fattat sitt beslut. Men efter domen i EU-domstolen måste Migrationsverket vänta på att besluten vunnit laga kraft.

Ett viktigt skäl till domen är att Sverige inte upprättat någon lista över säkra ursprungsländer, vilket ingår i EU:s asylprocedursdirektiv. Utan en sådan lista kan Sverige inte besluta om vilka asylärenden som är ”uppenbart ogrundade”, enligt domen.

Migrationsverket försäkrar att ärendena kommer att prioriteras och handläggas så snabbt som möjligt. Men för tillfället kommer Migrationsverket ”frysa” ärenden där man beslutat om omedelbar verkställighet.

– De omedelbara åtgärderna är att säkerställa att ingen, som i och med domen har rätt att få sin ansökan prövad av domstol, avvisas, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer till Dagens Juridik.

Läs även: Utvisningarna ökar i Bergslagen – gränspolisen har svårt att hinna med.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag