Europaparlamentarikern: “Sverigedemokraterna är inte ryssvänliga”

Peter Lundgren, Europaparlamentariker för SD. Foto: Wikipedia
  • Onsdag 14 jan 2015 2015-01-14
E-post 407

BRYSSEL Pressen på Sverigedemokraterna i Europaparlamentet ökar. Kritiker menar att partiet står för nära Vladimir Putin och blint röstar med brittiska UKIP, men Peter Lundgren (SD) slår ifrån sig sådan kritik.

Parallellt med att Sverigedemokraternas medlemsantal växer, växer även kritiken mot partiet gällande dess inställning till Ryssland och president Vladimir Putin. Främst har kritiken handlat om hur enskilda företrädare uttalat sig om grannen i öst. Exempelvis har en av SDU-ordförande Gustav Kasselstrands tweets blivit ett hett debattämne. I det korta meddelandet på mikrobloggen skriver Kasselstrand att han hellre välkomnar Vladimir Putin än Barack Obama till Stockholm.

I början på året publicerade EUbloggen en sammanställning av hur de två Sverigedemokratiska ledamöterna i Europaparlamentet, Peter Lundgren och Kristina Winberg, röstat i frågor som berör Ryssland. I inlägget konstaterar man att Sverigedemokraterna nästan aldrig röstar emot förslag som kan ligga Kreml till gagn.

EUbloggen uppmärksammar även en skillnad i hur EU-kritiska partier från både Europe of Freedom and Direct Democracy, EFDD och European Conservatives and Reformists, ECR har röstat.

Främst är det brittiska UKIP och franska Front National som, tillsammans med Sverigedemokraterna, röstat på ett sätt som inte setts med blida ögon av de som anser Ryssland vara en betydande motpol mot den Europeiska Unionen. Bland annat Aftonbladet menar att partiernas agerande gör dem ryssvänliga. Medlemmarna i EU-skeptiska ECR röstar dock på ett annat sätt. Där har före detta EFDD-partier såsom Dansk Folkeparti och Sannfinländarna intagit en nästan oföränderligt stadigt position mot Ryssland.

Vill att EU ska vara hårda mot Ryssland

Till Nyheter Idag säger Peter Lundgren att de som använder begreppet ryssvänlig bara vill förbise Sverigedemokraternas faktiska ställningstaganden, eller inte har satt sig in i de olika sakfrågor partiet röstat om. Han förklarar att huvudförslagen som hanteras i parlamentet åtföljs av en rad ändringsförslag. De förslag som berört Ukraina och Ryssland har åtföljts av bland annat resolutionsförslag och kringlagstiftning.

– Det är således inte tillfyllest att enbart trycka jag eller nej om själva sakfrågan för att på ett säkert sätt kunna ta ställning till samtliga förslag, säger europaparlamentarikern till Nyheter Idag.

När det gäller den tydliga Östeuropa-politiska distinktionen mellan Sverigedemokraterna och närstående partier i Norden, menar Peter Lundgren att Danskt Folkeparti och Sannfinländarna helt enkelt kan ha beslutat att rösta efter grupplinjen i dessa frågor. Något som han dock poängterar bara är spekulationer.

Peter Lundgren är emellertid tydlig med att EU måste vara hårda mot Kreml, men att det samtidigt är viktigt att se en skillnad mellan medlemsstaternas ställningstagande gentemot Ryssland och hur man arbetar med Ukraina.

– Man måste kunna markera och sanktionera mot Ryssland utan att för den skull göra Ukraina, Georgien och Moldavien till blivande medlemsstater med tillhörande påtagligt ytterligare förhöjd svensk EU-avgift som följd.

Det är just däri som Peter Lundgren tror att epitetet ryssvänlig kommer ifrån. Då de är få partier som gör den distinktionen blir det enkelt för meningsmotståndare att avfärda Sverigedemokraterna som Rysslands vänner.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag