Experten: Somalilands självständighet hade lindrat svältkatastrofen

Foto: Flickr och Mussie Ephrem privat
  • Torsdag 13 apr 2017 2017-04-13
E-post 49

ÖSTRA AFRIKA Svältkatastrofen på Afrikas horn hade kunnat lindrats om Somaliland varit självständigt från Somalia. – Ett av de bäst fungerande länderna på Afrikas horn fast icke erkänt, säger Mussie Ephrem, Östafrika-analytiker och expert på Afrikas horn. 

Torkan på Afrikas horn förvärras till följd av att regnperioderna uteblivit två år i rad. Miljontals östafrikaner riskerar att drabbas av svält eftersom torkan slår hårt mot deras boskap och odlingsmarker.

Nyheter Idag har talat med Mussie Ephrem, Östafrika-analytiker och expert på Afrikas horn.

Enligt Ephrem är torkan mycket allvarlig, han uppger för Nyheter Idag att 12 miljoner människor löper risk att dö till följd av den.

– Bara i Somaliland är det nästan en miljon människor som blir berörda direkt och det är mycket mer påtagligt i Somaliland eftersom mycket av deras ekonomi och befolkning är nomader i direkt beroende av boskapsskötsel, tillgång till vatten och betesmark.

Somaliland är beläget i norra Somalia och är rent officiellt inget självständigt land, det räknas som en del av Somalia, trots det menar många att Somaliland i flera avseenden fungerar som om landsänden vore en självständig stat.

Enligt Ehprem är Somaliland och övriga Somalia hårdare drabbat av katastrofen än övriga länder i regionen. Han menar att det är lättare för länder med stora ekonomiska tillgångar och utarbetade diplomatiska relationer att hantera torkan än vad det är för Somaliland.

Vad beror torkan på då?

– Det är klimatförändringar säger de. Det har blivit mycket mer öken, sällan regn. Det är andra året i rad då regnperioden uteblivet.

Vad krävs för att hantera situationen?

– Afrikas horn är sämst förberett när det gäller klimatförändringar så det behövs internationella mekanismer eller hjälp att kunna bemöta den här typen av naturkatastrofer eller kriser framöver.

Ephrem är påtagligt fascinerad över Somalilands hantering av krisen, han har besökt landet och träffat borgmästare och politiker.

– Jag är väldigt fascinerad över hur ett litet land som Somaliland, som internationellt inte är erkänt de facto som självständigt. Dels har de mobiliserat resurser snabbare från sin egen diaspora, samtidigt har jag sett hur de rent administrativt och politiskt arbetat, beredskapen var väldigt imponerande. Tankarna går ju ändå i banorna om hur mycket bättre det hade varit om landet hade varit erkänt internationellt för att kunna erhålla hjälp fortare och göra omvärlden varse om katastrofen.

Du tror det hade funkat lättare om man erkänt Somaliland som egen stat?

– Absolut! Det hade det.

Varför, för de skulle haft mer makt över sin egen administration eller?

– Mycket riktigt och de hade i ett tidigare stadium kunnat be det internationella samfundet om hjälp.

De flesta människornas bild av Somalia, som ju Somaliland är en del av idag, är väl att det är ett krigsdrabbat land, det är svält, det är misär, men Somaliland sticker ut alltså?

– Somaliland sticker ut, inte bara i förhållande till resten av Somalia. Till skillnad från övriga östafrikanska länder är Somaliland en fungerande demokrati. Man har haft ett utbyte av förlorare och vinnare sex val i rad. Det är sjätte valet som är igång nu där den sittande presidenten uttryckligen sagt att han inte kommer ställa upp i en extra omgång.

Ephrem berättar även att torkan har fått till följd att man fått skjuta upp valet. Det skulle egentligen hållits i mars 2017, men oppositionen och regeringen har kommit överens om att skjuta fram det tills oktober 2017 istället.

– Det imponerade inte minst det internationella samfundet, som berömmer dem för deras hantering av olika frågor men man går inte så långt som att erkänna dem.

– Så Somaliland sticker ut i många avseenden. Det är det som är det tragiska, att omvärlden blundar för det faktum att det här landet existerar och är ett av de bäst fungerande länderna på Afrikas horn fast icke erkänt.

Hur ställer sig stormakter till Somaliland då?

– Det finns långtgående intressen både från kineser, länder i mellanöstern, USA och inte minst från Storbritannien. Det verkar som om landet har naturtillgångar i form av olja. Där är kinesiska företag framme.

Även USA tycks vara intresserade av att använda landet för sina geopolitiska syften.

– Det finns nationella och säkerhetspolitiska aspekter som är väldigt intressanta, landets tillgång till röda havet och så där som lockat till sig uppmärksamhet, inte minst från USA.

En av USA:s allierade i regionen, Förenade Arabemiraten, har nyligen skrivit kontrakt med Somaliland om att få öppna en militärbas i landet.

– Arabemiraten är ju en väldigt nära allierad till USA, så jag misstänker att även amerikanerna getts medgivande när det gäller att kunna hyra baser.

Tror du det kan användas i kriget i mot Yemen också?

– Det utgår jag från, annars går man inte och betalar så mycket pengar för att använda en bas. Det är betydligt lättare att flyga över från Somaliland som är grannland till Yemen än att flyga hela vägen från Dubai eller Saudiarabien och bomba Yemen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag