Experter totalsågar Sveriges energipolitik – förespråkar kärnkraft

Bild: Tomasz Sienicki/CC BY-SA 3.0/Daniel Kihlgren/CC BY-SA 3.0
  • Måndag 17 jan 2022 2022-01-17
E-post 4535

”Att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt kostar stora summor och medför betydande negativa miljökonsekvenser” skriver flera ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Författarna menar att energiuppgörelsen 2016 mellan regeringen och M, KD och C ”stakar ut en ny väg för det svenska elsystemet utan konsekvens­analys”.

Man konstaterar också att omställningen motiveras med luddiga formuleringar om ”miljövänlig”, ”hållbar”, ”förnybar” och liknande, utan att definiera de begrepp som används eller analysera de miljövänliga egenskaperna hos exempelvis vindkraft.

”Livscykelanalyser över miljö och ekonomi visar tvärtom att i förhållande till kärnkraft ger vindkraft ökade koldioxidutsläpp, kraftigt ökad användning av icke-förnybara resurser, negativa lokala miljökonsekvenser samt avsevärt ökade totala elkostnader (sannolikt mer än fördubblade)” skriver författarna.

Läs även: Kärnkraften bäst för klimatet – vindkraft producerar nära fem gånger så mycket koldioxid

Dessutom konstaterar de att vindkraftverken har mycket kortare livslängd än de 20-25 år som kalkyleras: enligt en stor studie ska medellivslängden enbart vara 12 – 15 år, beroende på om kraftverket ligger på land eller till havs.

Författarna skriver också att kärnkraften har överlägset högst så kallad EROI, alltså energy return on investment vilket innebär hur mycket energi man får ut i förhållande till den energi som krävs för produktion: för kärnkraften är förhållandet runt 75 mot 1, medan Vindkraften ligger på 4 mot 1 och solel bara kring 1,6 mot 1.

Man menar även att ”politikerna har agerat för att göra kärnkraften olönsam genom straffskatter, förbud mot utnyttjande av spillvärmen, strypta forskningsmedel, planeringsförbud et cetera” medan sol och vind fått subventioner, exempelvis i form av elcertifikat.

”För att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt krävs tre gånger så hög installerad effekt, ett nytt elsystem samt ny balanskraft och/eller lagring. Allt detta kostar stora summor och det medför betydande negativa miljökonsekvenser” avslutas debattartikeln, som är undertecknad av Per Fahlén, professor emeritus energi och miljö, Chalmers tekniska högskola, Enno Abel, professor emeritus installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, Claes Bankvall, före detta vd SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, Harry Frank,före detta forskningschef ABB Corporate Research, Tomas Hallén, före detta teknisk direktör Akademiska Hus AB, civilingenjör, teknologie doktor hc, Åke Wikström, före detta vice vd, Iggesunds Bruk och Kamyr AB.

Samtliga undertecknare är dessutom ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs även: Farmanbar: Kärnkraft viktig för grön omställning i andra länder

Läs även: Tovatt (MP): ”Jag tar hemskt gärna cred för nedlagd kärnkraft”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag