Hela denna artikel är en annons

Explosionsartad försäljning under corona – men varför?

  • Tisdag 6 apr 2021 2021-04-06
E-post 0

Försäljningen av sexhjälpmedel har länge varit stabil, under flera år har man sett en uppgång om än mycket blygsam. Men under 2020 händer någonting i Sverige som får försäljningen till att explodera. Vissa typer av sexhjälpmedel har ökat med uppemot 750 procent – men varför? 

Det är inte bara sexhjälpmedel som visar på en dramatisk ökning, det är även intresset för sexnoveller på internet som har skjutit i höjden. Vad är orsaken till denna plötsliga stigning och vad är det folk köper? I denna artikel kan du läsa mer om vad som ligger till grund för den dramatiska ökning som har skett. Vi kommer även in på vilken typ av sexhjälpmedel som ökat mest och vilka specifika produkter som är populärast.

Men låt oss börja från början och ta reda på när sexleksaker egentligen började användas och hur de blev en accepterad del av vårt moderna samhälle som vi lever i i dag. Vi kommer att börja med att titta närmare på vad som betraktas som sexleksaker för att sedan se på vilka sexhjälpmedel som används i dag. För att kunna besvara frågan om varför man kan se en så pass dramatisk ökning av försäljningen av sexleksaker kommer vi behöva utforska vilka grupper i samhället som köper sexleksaker och vilka produkter de köper och mycket mer.

När började sexleksaker att användas?

På 40-talet började sexhjälpmedel att tillverkas i plast, främst i form av massagestavar, som dildo och liknande är ett bra exempel på. Det ledde till bättre hygien och även lägre priser, främst på grund av att materialkostnaden var lägre, än exempelvis glas. Men fenomenet med sexleksaker är inte nytt och det finns både konst och forskning från urminnes tider, som bekräftar att användningen av denna typ av hjälpmedel har existerat länge. 

Man kan säga att dildon har åkt rutschkana från att vara ett accepterat föremål till att bli tabuerat och allt däremellan. Den har avbildats på allt från krukor till väggmålningar i det gamla forntidens Grekland till att bli ett närmast förbjudet föremål under korstågens hägringar. Hela branschen med sexleksaker går i dag som på räls, men varför? Det ska vi ta och reda ut. 

Vad blir egentligen betraktat som sexleksaker?

Sexleksaker är föremål som används för sexuell stimulans. Det finns produkter både till män och kvinnor. Produkterna används till att skapa behag både för en ensam användare, men även för par. Det finns par runt om i världen som använder sexleksaker som sexuella hjälpmedel för att få ett bättre sexliv. Människan är en komplicerad sammansättning av celler, känslor och allt däremellan.

Därför är det kanske vanligare än man tror, att det kan uppstå komplikationer som gör att man mer eller mindre har svårt att förenas med sin partner rent sexuellt. Det är då sexleksakerna kan komma att spela en stor roll i ett förhållande. För med lite hjälp på traven kan det bli lättare att tillfredsställa varandra såväl som en själv. 

I många förhållande kan man tala öppet om problemen, men ibland kan det vara svårare att tala ut. Sexleksaker kan hjälpa många par att dels tända en gnista igen och dels att båda parter kan uppleva tillfredsställelse vid samlag. Men hur många är det egentligen som använder sexleksaker oavsett om det är nödvändigt eller bara för ren njutning – det dyker vi ner i alldeles strax.

Sexhjälpmedel i dag

I dag är sexleksaker accepterade fullt ut i samhället såväl som socialt – faktum är att användningen av sexleksaker ökar i storartat. För att kunna bedöma hur stor ökningen är, kan man titta på användningen föregående år och jämföra den med användningen av sexleksaker i år. Man får då två procenttal som är enkla att jämföra. Och placerar man dessa två tal vid sidan om varandra är ökningen onekligen påtaglig. Den ligger på 515 procent om man tittar på försäljningen i mars 2019 och mars 2020. Något som även Lovebuddy, som är en av de största i branschen i Sverige, har upplevt. 

Många sitter i frivillig och ofrivillig coronakarantän och har tråkigt. Det är därför inte så konstigt att många svenskar söker efter underhållning i hemmet för att göra det bästa av sin karantäntid”, säger pressansvarig på Lovebuddy. 

Ökningen är alltså mycket slående och det är något som inte minst märks av i butikerna. Men det som också är intressant är alltså inte bara det faktum att det har skett en plötslig ökning av försäljning av sexleksaker. Det är lika slående att denna ökning har skett på en mycket kort period. Försäljningen har gått som en raket, i detta fall är det då intressant att titta på om det handlar om en långsiktig eller kortsiktig trend, för att förstå marknaden.

Dessutom är det som många frågar sig varför vi kan se denna typ av ökning just nu. Hade man sett en ökning över en längre period kunde eventuellt trenden förklaras med att öppenheten kring sex och sexleksaker har ökat över tid – men en mycket plötslig ökning tyder på något helt annat och det ska vi dyka ner i alldeles strax.

Utveckling i samhället

Vi ska därför börja med att blicka bakåt i tiden och närstudera hur användningen och intressen rent generellt har utvecklat sig under det senaste året. Rent hypotetiskt skulle det enklaste svaret vara just en långsiktig ökning, där ovannämnda faktorer gör sig gällande. Det hade enkelt kunna förklara varför försäljningen är så pass mycket högre i dag än för ett par år sedan, men så är inte fallet! Om man tittar tillbaka från år 2016 och fram till år 2019 kan man se en mycket sparsam ökning. Ökningen är tydlig, men det handlar alltså om en mindre ökning från år till år. 

Det är en så kallad linjär ökning, där grafen visar en mjukt uppåtstigande linje. Det tyder alltså på en långsam men stabil förändring. Förändringen kan bero på kulturell utveckling i samhället, trender och ett ökat intresse. Det är alltså inte en särskilt dramatisk förändring, utan snarare en förväntad sådan. Användningen av sexleksaker låg 2016 på omkring 65 procent. Om man spolar bandet fram till samma period år 2019 är ökningen alltså liten och procentnivån ligger då på omkring 70 procent. Någonting händer i början på 2020, eftersom en mycket stor stigning sker helt plötsligt. 

Det är närmare bestämt i mars 2020 som ökningen sker. För att förstå vad som kan vara orsaken till ökningen behöver vi först titta närmare på hur många som i själva verket köper sexleksaker. En ökning på femhundra procent är väldigt mycket, men det säger inte så mycket om hur många personer i Sverige som i själva verket köper sexleksaker till sig själva eller till sin partner som de är i förhållande med.

En utav tio

Under år 2020 har en utav tio personer köpt sexleksaker, det vill säga 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige, vilket är väldigt många människor. En förklaring på ökningen skulle kunna vara att sexleksaker är lättillgängliga genom e-handel. Det är enkelt och framför allt diskret att shoppa på internet. Om man köper sexleksaker på internet får man enkelt ett paket hemskickat, utan att behöva lämna sin bostad. 

Tidigare kunde man inte beställa sexleksaker på internet, då var man tvungen att gå till en butik där de säljer sexleksaker, för att kunna köpa de produkterna man ville ha. Något som kan ha haft en hämmande effekt för vissa kunder. Att behöva möta en expedit och gå in i en butik kan vara en barriär, men med internet existerar den inte längre – vilket kan vara en bidragande faktor till ökningen på lång sikt. Det finns självklart massor med faktorer som kan vara del av en större helhet. 

Samhället utvecklar sig och det gör vi människor också. Samhällets förhållande till sex har varit som en rutschbana om man tittar på utvecklingen genom många år. Från öppenheten på medeltiden till stränga regler under korstågen. I modern tid har förhållandet till sex också varit skiftande. I mitten på 60-talet skedde en liberalisering av tidningar och filmer med lättklädda, något som sannolikt har haft en avgörande roll för utvecklingen i många länder, däribland Sverige. 

Från tabu till öppenhet

Den senare delen av 1900-talet har enligt vissa präglats av en mer återhållsam inställning till sex om man jämför med hur det var på 70-talet exempelvis. Man kan alltså konstatera att människans förhållande till sex och därigenom också till sexleksaker, har varit mer eller mindre öppen under olika perioder. Det som har påverkat vårt förhållande till sex och sexleksaker finns ofta att finna i den utveckling som sker i samhället i det stora hela, härunder politik, ekonomi och samhällsutveckling. 

En liknande utveckling kan man se inom andra former för konst och underhållning. Om man tittar på tavlor och målad konst så följer också de samhällets utveckling. Vissa epoker inom konsten sägs ha uppkommit som en protest på den utveckling som skett i samhället, andra kan ha uppkommit som en produkt av det samhälle som har skapats. Den långsiktiga förändringen och synen på sex har alltså många olika faktorer bakom sig. 

Man kan därför inte bara peka på en enskild händelse om man tittar på den långsiktiga utvecklingen av användning av lexleksaker i Sverige. Troligtvis hänger samhällets utveckling, produkternas tillgänglighet och öppenhet kring användning ihop med ökningen. Just när det kommer till tillgängligheten kan det vara en extra viktig faktor eftersom produkterna fortfarande kan anses för att vara tabubelagda. 

Genom att kunna köpa produkterna på internet kan man som kund vara anonym och slippa kontakt med andra, som expediter eller övriga kunder i en fysisk butik. Det kan vara en stor faktor just på grund av själva produktens status. Det förklarar dock inte den dramatiska ökningen på kort sikt, som skett i början på år 2020. Därför ska vi ta och dyka ner i vad som kan ha orsakat den plötsliga ökningen.

En dramatisk ökning på kort sikt

Innan vi börjar reda ut möjliga orsaker till den kortsiktiga ökningen av användning av sexleksaker ska vi titta närmare på vad det är för sexleksaker som köps. Det finns ju en hel rad med olika sexleksaker såsom dildos, lösvaginor, glidkrämer och mycket annat. Men rent generellt kan man dela upp sexleksakerna i fyra övergripande kategorier:

  • Par
  • Män
  • Kvinnor
  • Fetisch

Uppdelningen gör det lite enklare att få en övergripande bild över vad som är mest populärt och i vilken grupp den största ökningen sker. Det är intressant att titta närmare på vilka olika grupper som ökar i användning, eftersom det kan vara en del av svaret på varför det har skett en så dramatiskt stor ökning på så kort tid. Så utan vidare fördröjning ska vi titta närmare på vilka grupper av sexleksaker som har ökat mest. 

Kvinnor

Sexleksaker som vänder sig specifikt till kvinnor är massagestavar, vibratorer och liknande. Denna kategori har haft den minsta ökningen under föregående år. Det betyder dock inte att ökningen har varit liten. Om man jämför med samma period 2019 är ökningen på omkring 300 procent. 

Par

Sexhjälpmedel till par är den kategori som har ökat mest under år 2020. Ökningen har varit så stor som 750 procent från 2019 till 2020. Den stora ökningen av sexhjälpmedel till just par är alltså den största och på grund av detta kan också många svar ligga i just denna kategori. 

Kategorin par syftar på sexleksaker som vänder sig till par som antingen har svårt att tillfredsställa varandra eller önskar större njutning vid samlag. Det finns en hel uppsjö med hjälpmedel att använda. Oavsett om man är ett samkönat par eller en kvinna och man, kan vissa typer av hjälpmedel vara rent av nödvändiga för att kunna uppnå samlag. Det kan bero på rent biologiska faktorer, utöver ett rent njutningsmässigt begär. 

Män

Sexleksaker till män är den kategori som har ökat näst mest under 2020. När man syftar på sexleksaker som vänder sig specifikt till män är det bland annat lösvaginor, dildos och glidkräm det handlar om. Ökningen från år 2019 till år 2020 ligger på nästan 500 procent. Det är en mycket stor ökning och den har skett under en extremt kort period.

Fetisch

Den sista kategorin är kategorien fetisch. Det är den kategori som har haft minst ökning om man jämför mars 2019 och mars 2020. Kategorin fetisch syftar på sexleksaker som vänder sig till personer som har en specifik riktning inom sex. Det kan exempelvis vara S&M som handlar om att den ena personen är mer undergiven och den andra personen är mer dominant under sexakten. Sexleksaker i denna kategori har alltså anknytning till olika typer av fetischer. Ökningen ligger på omkring 100 procent.

Vilka typer av produkter köps?

Det är alltså i kategorin produkter till par, som den största ökningen har skett. Många av produkterna kan alltså användas tillsammans med en partner och många produkter vänder sig till par som vill uppleva större njutning eller som vill ha något extra under samlaget. Det finns givetvis en hel uppsjö med produkter och det är tveksamt om svaret på varför vi kan se en mycket stor ökning av försäljning av sexleksaker just under 2020 ligger i vilka typer av produkter som köps. 

Nu vet vi alltså vilken kategori med sexhjälpmedel som ökar mest, men varför, kommer vi strax in på. För svaret på varför vi kan se en stor ökning just nu, kan förmodligen inte endast finnas i kunskapen om vilken grupp som köper flest sexhjälpmedel. 

En annan intressant trend som har fått ett enormt uppsving under samma period är så kallade sexnoveller. Det är alltså inte bara sexleksaker som ökar i popularitet, det är även andra saker som är relaterade till intimt umgänge eller sex. Bara från mars till december år 2020 steg sökningarna på google efter sexnoveller med 2 677 procent Det är alltså en enorm ökning på en mycket kort tid.

Sexnoveller har funnits i många år och är inget nytt fenomen. Tidigare kunde man läsa sexnoveller i porrtidningar och liknande, i dag finns mängder på internet. En sexnovell är en historia eller en berättelse av en fiktiv karaktär, som har ett erotiskt tema. Ofta är novellerna skrivna i ett erotiskt och sexuellt språk, som har för avsikt att tända läsarens sexuella lust. Det finns många olika teman såsom noveller som vänder sig till personer med olika fetischer eller noveller av mer vardaglig karaktär för heterosexuella eller homo- och bisexuella. 

Orsak till ökningen

Det är alltså inte bara sexleksaker som det har skett en ökning för under 2020. Det vi vet nu är att ökningen har varit stor på sökning på sexnoveller, försäljning av sexleksaker har gått upp och specifikt sexleksaker som vänder sig till par. Men vi har fortfarande inte fått svar på varför ökningen sker nu. Det är givetvis ingen som kan svara på detta till 100 procent men man kan göra vissa paralleller som gör hypotesen mer eller mindre trolig. 

Om vi tittar på tidpunkten för ökningen kan vi se att den sker successivt över många år i en långsam takt. Under år 2020, närmare bestämt i mars sker det en mycket stor ökning. Man kan då titta närmare på vad som sker i övrigt i Sverige under samma period och sedan dra en parallell till det. Ökningen börjar alltså i mars månad och i samma period håller statsministern ett tal. 

Det är närmare bestämt den 22:a mars statsminister Löfven håller tal till nationen på grund av den rådande pandemin. Under talet uppmanas svenskar till att följa folkhälsomyndighetens anvisningar om att hålla sig hemma så mycket man kan. Likaledes uppmanas arbetsgivare till att be sina anställda om att arbeta hemifrån för att minska den trängsel som ofta uppstår i kollektivtrafiken under rusningstid. Men vilken betydelse har detta på försäljningen av sexleksaker?

Man kan generellt säga att i det tal som statsministern håller, framför han på folkhälsomyndighetens uppmaning att svenskar ska hålla sig hemma så mycket som möjligt för att minska smittspridning av coronaviruset. Eftersom många väljer att arbeta hemifrån och inte åka till kontor eller liknande skapas många hemmakontor. Pendling till och från jobb försvinner också under denna period. Det är något som skapar mycket extra tid för alla de människor som annars brukar pendla till och från jobbet. Tid som nu kan spenderas i hemmet tillsammans med sin partner. 

En trolig förklaring kan alltså vara att personer i förhållande har känt en press över att spendera väsentligt mer tid med sin partner. Något som kan har fört tankarna till att vilja stimulera förhållandet på bästa möjliga sätt. Vilket kan ha lett till den stora ökning av försäljning av sexleksaker som vi har sett under perioden från 2019 till 2020. 

Ett tal som fick konsekvenser

Avslutningsvis kan man säga att sexleksaker har funnits i samhället i alla år. De har använts av både kvinnor och män och har från tid till annan varit mer eller mindre accepterade. I vissa perioder har de ansetts som normala och under andra tidsperioder har de närmast varit förbjudna. I dag är sexleksaker accepterade och användas av många i befolkningen. 

Försäljningen låg på en stabil uppåtgående nivå under många år, men år 2020 sker en mycket drastisk ökning av försäljningen av sexleksaker, efter att statsminister Stefan Löfven håller sitt tal till nationen på bakgrund av coronapandemin. 

En tydlig parallell kan dras mellan stigningen i försäljningen av sexleksaker och uppmaningen från statsministern om att hålla sig hemma. Den grupp där ökningen har varit som allra störst är sexleksaker som vänder sig till par. Men det är inte bara just sexleksaker som har uppvisat en stor ökning, det är även andra saker som är relaterade till sex, såsom sexnoveller på internet. Även om statsministerns tal till nationen och hans uppmaning om att hålla sig hemma, kan ses som en direkt orsak till stigningen av försäljningen av sexleksaker så finns det givetvis även andra mer eller mindre troliga förklaringar.

Hela denna artikel är en annons

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag