Extra miljoner till kungahuset i regeringens budget

Foto: Wikimedia commons
  • Onsdag 20 sep 2017 2017-09-20
E-post 356

STOCKHOLM I regeringens budget föreslås det att kungahuset ska få ett utökat apanage. Mängden pengar utökas från 137 miljoner kronor från 2017 till 139 miljoner 2018. Regeringen motiverar pengarna med att kungafamiljen har ökat i storlek och att de utför väldigt många aktiviteter.

Apanaget som kungahuset erhåller höjs från 137 miljoner kronor till 139 miljoner för 2018, det uppger Expressen.

Pengarna till kungahuset ökar årligen utifrån regeringens budget. För 2019 höjs apanaget till 141 miljoner och till 2020 uppgår det till 147 miljoner kronor. Finansminister Magdalena Andersson (S) uppger att kungafamiljens växande storlek är anledningen till att de får mer pengar.

51 procent av apanaget går till Kungliga hovstaten och 49 procent till Kungliga slottsstaten. Hovstaten och Slottsstaten har bland annat i uppgift att förvalta det kungliga kulturarvet. De har även i uppgift att bistå kungen och övriga medlemmar i kungafamiljen i deras officiella plikter.

Enligt regeringen var Hovstatens och Slottsstatens verksamhet väldigt omfattande under 2016, öppettiderna för kungliga kulturarv ska ha varit längre under året.

Under 2016 hölls även cirka 40 audienser med utländska ambassadörer från kungafamiljens sida. Kungafamiljen har tagit emot statsbesök från Chile och genomfört statsbesök i bland annat Tyskland.

Kungafamiljens deltagande i officiella programpunkter ska även ha ökat med åtta procent under 2016 jämfört med 2015.

De extra miljonerna till kungafamiljen ska delas på flera personer. Senast i augusti födde prins Carl Philip och prinsessan Sofia sitt andra barn. Även kronprinsessan Victoria och prins Daniel har två barn, precis som prinsessan Madeleine och hennes man, finansmannen, Chris O’Neill.

Den största utgiften är personal. Hovstaten spenderar 65 procent av sin budget på personal, Slottsstaten spenderar 60 procent. Tillsammans har de 213 tillsvidareanställda.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag