Fastighetschefen om tiggarlägret: Vi tvingas betala 375 000

  • Tisdag 3 nov 2015 2015-11-03
E-post 3131

MALMÖ Det blir fastighetsbolaget Granen i Stockholm som tvingas betala en stor del av kostnaden för att städa upp efter tiggarna på Industrigatan i Malmö. – Vi kommer vara tvungna att göra det, säger fastighetschefen Frej Adolph till Nyheter Idag.

Brännaren 19. Så heter den tomt på Industrigatan i Malmö där en grupp romska tiggare från Östeuropa sedan förra våren illegalt upprättat en kåkstadsliknande bosättning. Tidigt på tisdagsmorgonen påbörjades tillslut avvecklingen av lägret, ett omfattande arbete som enligt miljöförvaltningen kan komma att kosta flera miljoner kronor.

Merparten av kostnaden för att städa upp efter tiggarna kommer Malmös skattebetalare stå för. Men en andel av kostnaden som bestämts till 375 000 kronor tvingas ägaren av marken, fastighetsbolaget Granen, betala.

– Ja, vi kommer vara tvungna att göra det, säger Granens fastighetschef Frej Adolph till Nyheter Idag.

– Det som kommunen här gör är att de går in och gör en rättelse på felandes bekostnad. Rent krasst innebär det att de går in och gör det vi inte kunnat göra och vi får ta kostnaden.

Adolph säger att det inte råder någon tvekan om att de omkringboende, som klagat på svartbygget, nedskräpningen och stanken från lägret, haft fog för sina klagomål.

– Städas ska det, det är ett faktum, säger han.

– Att det sedan blir en kostnad som belastar oss, det är olyckligt.

”Moment 22”

Frej Adolph säger att de från Granens sida försökt få bort tiggarlägret sedan förra våren, men att ärendet bollats fram och tillbaka mellan olika myndigheter som inte ansett sig kunna ta tag i problematiken. Därför har problemet förvärrats och blivit så pass allvarligt som det tillslut har blivit.

– Sedan det här uppdagades för oss tidigt 2014 har vi försökt att med de legala medel som finns få till en avhysning. Till en början handlade det om en handfull personer som ockuperade platsen och det har därefter växt. Vi som fastighetsägare har inga legala medel att gå in och handgripligen köra ut folk från fastigheter, säger han.

– Den stora problematiken vi upplevt är det moment 22 som uppstått i och med att Kronofogden, som normalt gör en avhysning, inte kunnat identifiera individerna och vi har inte kunnat få hjälp från myndighetshåll med att identifiera personerna heller. Det har då nyttjats av de här ockupanterna så att man har kunnat stadfästa den här bosättningen.

Ska bli bostäder

Adolph berättar att ett nytt staket runt fastigheten Brännaren 19 är tänkt att hålla framtida ockuperande tiggare borta. Väktare ska dessutom patrullera området och förhoppningsvis blir det inget nytt tiggarläger på platsen.

Han berättar även om de framtida planerna för den gamla industritomten.

– Det kommer på sikt, förhoppningsvis ganska kort sikt, bli bostadsbebyggelse av stadskaraktär, säger han.

– I hela kvarteret finns det även planer för viss kommersiell verksamhet, skolor, torg med mera.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag