Fel av Migrationsverket och Säpo när iranska regimens representant beviljas uppehållstillstånd

Nima Rostami och Irans diktator Ali Khamenei. Bild: Privat / Khamenei.ir CC BY 4.0
  • Lördag 16 sep 2023 2023-09-16
E-post 0

Å ens sidan utpekas islamister och Irans regims som säkerhetshot mot Sverige. Å andra sidan beviljas diktator Khamaneis representant uppehållstillstånd i Sverige, konstaterar advokaten och debattören Nima Rostami på årsdagen av Masha Aminis död.

Migrationsverket och Säpo brister i sitt uppdrag att vägra uppehållstillstånd eller återkalla ett beviljat uppehållstillstånd åt Irans diktator Ali Khameneis representant som är verksam i Imam Ali Islamic Center i Järfälla.

Säpo har återkommande pekat ut Irans islamistiska regim som ett säkerhetshot mot Sverige. Trots detta har Migrationsverket beviljat Ali Khameneis utsände, imamen Mohsen Hakimollahi, arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Säpo låter detta ske för öppen ridå och tillåter imamen verka fritt i landet.

Å ena sidan utpekar Säpo Irans islamistiska regim ligga bakom omfattande underrättelseverksamhet och spionage i Sverige. Å andra sidan vidtar Säpo inga åtgärder mot Irans regims maktcenter och begär inte heller utvisning av Ali Khameneis utsände i Sverige. Migrationsverket genomför i sin tur inte heller bakgrundskotroll av imamen som är underställd Ali Khamenei.

Centret och dess huvudimam ingår i Khameneis maktsfär för att förverkliga Ali Khameneis shia-islamiska imperium och sprida politisk islams budskap även i Sverige. Uppdraget genomförs i Sverige med religionsfrihet som täckmantel. Tveklöst är Migrationsverket och Säpos hantering av imamen och hans familjemedlemmars uppehållstillstånd i Sverige är oförenlig med Sveriges migrationsregelverk.

Imam Ali Islamic Center i Järfälla och dess imam ingår i Ali Khameneis maktsfär

Den iranska statsskicket bygger på shiaislmiskt absolut totalitära teologiska styre (Velayat-e-Motlagh-e-Faghih). Ambitionen är att skapa ett shia-imperium. Regimen har bildat otaliga institutioner; bl.a. Islamisk Revolutionsgarde med en utländsk avdelning, Quds-styrkan och gardets egen säkerhetstjänst, institutioner så som Ahl-e-Beit World Assambly, Al-Mustafa Internationella Universitet, och Organisationen för Islamisk Kultur och Kommunikation.

Med dessa resurser och via ombud har Irans regim mobiliserat shia-islamiska organisationer i Mellanöstern och drivit proxy-kring i regionen. I samma syfte har Mohsen Hakimollahi rekryterats av Ali Khameneis administration (Beit-e-Rahbari) och med en statsbudget till i sitt förfogande har han stationerats i Sverige.

Enligt öppna källor har Mohsen Hakimollahi tidigare tjänstgjort som Ali Khameneis representant i Indonesen. Sedan juni 2011 har han av Ali Khamenei, i fortsättningen på sin tjänst, stationerats med bibehållen titel i Sverige. Hans titeln är ”representant för Irans teologiska ledare” och ”Fredagsböneledare i Stockholm”.

I Mellanöstern och i Asien är Irans regims aktiviteter mer öppet men i Sverige har regimens representant gått under radarn och utnyttjar istället den västerländska religions- och föreningsfriheten som täckmantel. Syftet, agendan och det sofistikerade organisatoriska arbetet uppfyller dock samma funktion.

Mohsen Hakomollahi borde ha hanterats som ett säkerhetsärende

I fallet Mohsen Hakimollahi och hans familjemedlemmar föreligger indikationer som starkt talar för hans kopplingar till Irans regim. Enligt gällande migrationsregelverk vägras uppehållstillstånd för individer med kopplingar till makten i Iran, bl.a. medlemmar ur Irans Revolutionsgarde, underrättelse och säkerhetstjänsten, paramilitära styrkan Basij, polisen, individer verksamma inom Irans domstolar och en rad andra individer och organisationer.

Sådana fall brukar hanteras som ett säkerhetsärende och beviljas aldrig uppehållstillstånd i Sverige. Beslut om säkerhetsärenden grundas tidigare på lagen om utlänningskontroll, utlänningslagen och delvis även på praxis. Sedan den 1 juli 2022 har systemet effektiviserats och är det lagstadgad (Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden).

Det finns nu även ett förslag på lagändring (Säkerhetsärenden enligt utlänningslagen – ett mer ändamålsenligt regelverk). Syfte med förslaget är att fler ärenden än i dag ska utgöra säkerhetsärenden enligt utlänningslagen. Enligt förslaget ska det även vara möjligt att i vissa fall återkalla ett uppehållstillstånd om det kan antas att utlänningen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism. Lagförslaget är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2024.

Hur motiverar Säpo och Migrationsverket detta fenomen?

Migrationsverket och Säpos nedlåtenhet och passivitet har lett till förstärkt närvaro av diktator Khameneis maktbas i Sverige. Irans regims maktstrukturer i Sverige utgör på sikt ett allvarligt hot mot den svenska demokratin och rikets säkerhet i form av terrorism och politiska påverkanskampanjer.

Exempel på Irans regims säkerhetshotande aktiviteter i Sverige är många. Även hotet i form av underrättelseaktiviteter och spionage är mer allvarligt än någonsin. Tydliga exempel på detta är ett terroristpar som i mars 2022 utvisades av Säpo till Iran. Ett annat är Irans regims bas via moskén i Järfälla, navet för regimens revolutionsgardes rekryteringsbas.

I kölvattnet av koranbrämningar och Irans regims aktiva roll i hotet mot i Sverige, i kombination med regimens ambitioner att sprida politisk islam är det rimligt och nödvändigt att omvärdera tidigare beslut och vidta effektiva åtgärder mot Irans regimens aktiviteter, bl.a. via moskén i Järfälla och övriga lobbyverksamheter i form ”experter” m.m. i syfte att skydda Sverige och landets medborgare.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag