”Fick frågan om morföräldrarna kunde ta barnen istället för att han skulle ta föräldraledigt”

Foto: Faksimil Youtube
  • Söndag 16 jul 2017 2017-07-16
E-post 69

GÖTEBORG Det multinationella storföretaget APM-Terminals försökte hindra en svensk hamnarbetare från att ta ut föräldraledighet. – En av arbetarna fick en fråga om huruvida personens mor och farföräldrar kunde komma och ta hand om barnen istället för att han skulle ta ut föräldraledighet, berättar Peter Annerback, ordförande Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg. 

Konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och det globala storföretaget APM-Terminals har pågått i mer än ett års tid. Konflikten behandlas i en serie artiklar på Nyheter Idag.

Enligt Peter Annerback, ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning fyra i Göteborg, har APM-Terminals försökt rucka på svenska lagar kring föräldraledighet. Det var en av de saker som initierade konflikten mellan de svenska hamnarbetarna och det multinationella storföretaget.

– Man sa det att man skulle söka föräldraledighet innan den första april förra året. Då var man tvungen att söka föräldraledighet om man skulle vara föräldraledig inför sommaren. Det var därför frågan kom med då. Där säger ju lagen att om man söker två månader innan så kan inte arbetsgivaren säga någonting, säger Peter Annerback till Nyheter Idag.

– Det man gjorde då, var att man beviljade inte föräldraledighet trots att personerna skickat in ansökan i tid. Då var vi på väg att stämma dem men då backade de i sista sekunden. Vi är ju inte intresserade av att stämma arbetsgivaren på pengar. I grund och botten så vill man bara att de som jobbar där ska ha det bra på arbetsplatsen.

Det multinationella storföretaget APM-Terminals ska även ha kommit med egna kreativa lösningar på substitut till svensk föräldraledighet, enligt Peter Annerback.

– En av arbetarna fick en fråga om huruvida personens mor och farföräldrar kunde komma och ta hand om barnen istället för att han skulle ta ut föräldraledighet.  Jag menar, då var det en vecka kvar innan han skulle vara föräldraledig.

– Det som vi begärde då, i de förhandlingarna som vi satte innan sommaren förra året, det var  ju att APM skulle förbinda sig att följa svensk lagstiftning, vad det gäller semesterlagen och föräldraledighetslagen, och det sa de att det kunde vi inte säga att de skulle göra, fast det måste man göra! Men, problemet är att de gör inte det och vi har fortfarande problem med det. Man har en väldigt konstig tolkning, som säger att om folk är borta på grund av sjukdom eller föräldraledighet så då är det produktionskritiskt säger man. Men grejen är ju så här att det är de som leder och fördelar arbetet och då får de väl ha bättre planering?

När vi frågar Annika Hilmersson, kommunikationschef vid APM-Terminals i Göteborg om det specifika fallet berättar hon först att APMT är ett multinationellt storföretag och att man följer lagen. Några vidare kommentarer kring det specifika fallet ges inte.

Jag har pratat med hamnarbetarna och de menar att ni försökt kringgå föräldraledighet och att man inte har tagit semesterlagen på allvar. Det var någon vecka innan en hamnarbetare skulle gå ut i föräldraledighet och då kom företaget och sa, kan inte dina morföräldrar ta hand om barnet istället? Vad handlar det här om?

– Ehm… APM-Terminals är ett globalt världsomfattande företag och ingår i ett av de absolut största företagen i världen, i Maersk-koncernen.  Vi följer alla de lagar och riktlinjer som finns på svensk arbetsmarknad. Det är mina kommentarer till det, säger Annika Hilmersson, kommunikationschef vid APM-Terminals i Göteborg, till Nyheter Idag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag