Filmjölk till lunch stoppas: ”Haft ett otroligt stort mottagande”

Foto: Kristofer2 (Wikimedia commons)
  • Måndag 8 jul 2019 2019-07-08
E-post 2689

LINDESBERG I Lindesberg har kommunen tagit fram ett förslag om att servera filmjölk till sina elever som skollunch en dag i veckan. Efter hård kritik har förslaget dragits tillbaka, och man får därmed hitta något annat sätt att spara in pengar. Kommunens ekonomi är nämligen i kris efter att ha tagit emot ett stort antal asylinvandrare.

Sajten Lindenytt var först att rapportera att utskottet för stöd och strategi lagt fram förslaget att kommunens högstadie- och gymnasieelever skulle serveras filmjölk under en dag i veckan med start i höst. Tanken var att det skulle ske under en provperiod på tre månader.

Försöket ser dock inte ut att bli av sedan Socialdemokraternas ordförande i kommunen, Daniel Andersson, uppmärksammats på det. I ett pressmeddelande uppger han att han har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) och krävt att förslaget rivs upp.

När Nyheter Idag får tag på Irja Gustavsson, som även är ordförande för utskottet för stöd och strategi, bekräftar hon situationen.

– Frågan är borta från dagordningen. Det kommer inte att enbart serveras fil i våra skolor, säger hon.

Bakgrunden till förslaget är kommunens dåliga ekonomi.

– Vi sitter ju i ett läge i Lindesbergs kommun där vi ska göra effektiviseringar för 50 miljoner. Alla utskott, styrelser och nämnder har fått ett uppdrag av oss att komma med förslag. Och då diskuterades det här förslaget på vårt möte i juni, bland annat. Då sade vi att det här var det minst sämsta som vi ändå tyckte att man kunde titta på, säger Gustavsson.

– Egentligen får väl jag som ordförande också ta på mig det ansvaret. Jag kanske skulle ha dödat frågan direkt men gjorde inte det då, för det var ändå ingen fråga som hade gått igenom på sikt.

Irja Gustavsson säger att hennes kommun står inför samma problem som många andra kommuner i landet just nu, där pengarna inte räcker till. Det har med samhällsutvecklingen i stort att göra.

– Lönerna går upp, hyrorna går upp, matpriserna går upp, bränslepriserna går upp och hela den biten. Vi får färre som är med och betalar in skatt i kommunen. Vi vet inte hur mycket vi får från de generella statsbidragen, och det gör att vår budget är väldigt osäker. Då måste vi börja jobba strukturellt så att vi har en budget i balans, säger Gustavsson.

– Vi har också haft ett otroligt stort mottagande i vår kommun där vi har byggt upp verksamheter för att kunna ta emot både mottagande och asyl. Nu när allt det försvinner från vår kommun har vi verksamheter som vi också måste ändra på för att behovet inte är lika stort. Det innebär att vi också där måste se till att det ändå fungerar för de som är kvar i kommunen. Så vi har en resa att göra.

De invandrare som har kommit till kommunen, och som man har anpassat verksamheterna för, har alltså börjat flytta därifrån.

– Har inte funnits jobb, har inte funnits bostäder. De flyttar nu till andra ställen. Och de som inte har fått uppehållstillstånd, som är i asylprocessen, blir placerade i andra kommuner, säger Irja Gustavsson.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag