Finska flottan fällde sjunkbomber mot okänt föremål utanför Helsingfors

FNS Tornio är ett av den finska flottans fartyg med ubåtsjaktförmåga. Foto: Wikipedia
  • Tisdag 28 apr 2015 2015-04-28
E-post 156

HELSINGFORS På tisdagsmorgonen fällde den finska flottan tre sjunkbomber mot ett okänt undervattensobjekt som observerats i havet utanför Helsingfors.

Under måndagen upptäckte den finska flottan ett okänt föremål under havsytan inte långt från Helsingfors. Efter en tids spaning och ytterligare en observation togs beslut om att sätta in sjunkbomber mot det eventuella målet, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Det råder fortfarande oklarheter om vad för föremål som har observerats, och den finska flottans operationschef, Olavi Jantunen, ville under tisdagen inte svara på vad det var för föremål, och om det fortfarande fanns kvar utanför Helsingfors, när Finska notisbyrån frågade honom.

Enligt den finske försvarsministern Carl Haglund kan det i teorin ha varit en ubåt, men han vill inte spekulera i huruvida den kan ha varit underställd främmande makt.

– Det fanns en stark misstanke om att det fanns undervattensverksamhet som inte hör hemma där, förklarade han för Huvfudstadsbladet.

Samtidigt poängterade Haglund att situationen är över, och att det nu återstår att utreda händelsen.

I intervjun med Huvfudstadsbladet drog försvarsministern även paralleller till den svenska ubåtsjakten under oktober ifjol, som både svenska och finska medier menat att han kritiserat.

– Vi kritiserade inte, utan konstaterade att man ska undvika att skapa onödigt stora diskussioner av det, och det var något som media sedan tolkade. Vi hanterar det här på det sätt vi uppfattar att är vettigast. Marinen vill inte precisera platserna för observationerna eller vilket slags objekt det misstänks vara frågan om.

Närhet till rysk flottbas

Av staterna kring Östersjön är det enbart fyra som har ubåtar i sina fordonsstall. Frånsett Sverige och Ryssland har även den tyska och polska flottan tillgång till militära undervattensfarkoster.

Inte långt från Helsingfors ligger den ryska ön Reitskär, där staden Kronstadt är hem för den ena av Östersjöflottans två marinbaser. I Kronstadt utgångsgrupperar ryska 25:e ubåtsbrigaden.

Teorierna om rysk inblandning är således många.

– För mig är det uppenbart att det hänger ihop på något sätt med de observationer som gjordes i svenska vatten, säger överstelöjtnant Jörgen Elfving till Expressen.

Han menar dock att det nödvändigtvis inte behöver vara en ubåt, då det lika gärna kan röra sig om en obemannad eller fjärrstyrd undervattensfarkost. Dock så anser överstelöjtnanten att det är ganska uppenbart att objektet kommer från Ryssland.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag