Fjärdedel av dödsfallen i sjukvården beror på platsbrist och hög arbetsbelastning

Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Wikimedia Commons
  • Måndag 20 feb 2017 2017-02-20
E-post 147

SVERIGE Höggravid kvinna skickas hem trots risk att fostret dör. För tidigt född bebis får för hög dos av läkemedel. Fel patient får blodförtunnande läkemedel och avlider. Konsekvenser av svenska sjukvårdsslakten uppmärksammas i en granskning gjord av Sjukhusläkaren.

En fjärdedel av dödsfallen inom svensk sjukvård beror på platsbrist och högarbetsbelastning, det visar en granskning gjord av sajten Sjukhusläkaren. En genomgång av samtliga Lex Maria-anmälda dödsfall som inkom till IVO förra året visar att vårdplatsbrist och högarbetsbelastning ledde till minst ett dödsfall i månaden. Totalt rör det sig om 13 fall.

Granskningen vittnar om ett totalt kaos på de svenska sjukhusen. Patienter får inte plats på vårdavdelningarna samtidigt som läkare och sköterskor jäktar runt för att hinna med.

”Skåne: För tidigt född bebis med misstänkt sepsis och pneumoni gavs tio gånger för hög koncentration av läkemedel vid fyra tillfällen av tre olika sjuksköterskor. Misstaget upptäcktes och medicinen sattes ut. Selektiv intubation av vänster sambronk var planerad men åtgärden hann aldrig genomföras då patienten försämrades akut och avled samma dag. Som identifieras orsak till händelsen anges bland annat ’hög arbetsbelastning på avdelningen’ i händelseanalysen”, lyder en av berättelserna på sajten Sjukhusläkaren.

”Kalmar: Multisjuk kvinna vårdas inneliggande efter fallskador. Kvinnan ges av misstag en injektion av blodförtunnande läkemedel som egentligen skulle ha givetvis till patienten i sängen bredvid. Dagen efter drabbas patienten av invärtes blödningar och avlider. I anmälan skriver man att det vid tillfället var ’hög arbetsbelastning’, ’ont om personal’ samt ’ ett stressigt arbetsklimat som både var fysiskt och mental krävande’ på avdelningen”, lyder en annan av berättelserna på sajten.

Läs om fler exempel på platsbrist och hög arbetsbelastning på sajten Sjukhusläkaren.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag