Flam: Svenska regeringen ville inte erkänna nazisternas kapitulation

Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 13 maj 2019 2019-05-13
E-post 1065

STOCKHOLM Tyskland kapitulerade villkorslöst vid Andra världskrigets slut. Men ett lands regering hade invändningar mot formerna för tyskarnas kapitulation – Sveriges. Det framkommer i det sista avsnittet av Aron Flams poddserie Det här är en svensk tiger där han gräver fram nya fakta ur historiearkiven om Sveriges roll i Andra världskriget.

I de tidigare avsnitten av ”Det här är en svensk tiger” har Aron Flam (som meddelar att hans podd Dekonstruktiv kritik nu kommer fortsätta med mer intervjuer) bland annat gått in på hur Sverige fick betalt i guld för järnmalm som exporterades till krigsmakten Tyskland, hur svenskar och tyskar fritt kunde arbeta i varandras länder. Hur SKF fortsatte att leverera kullager till Tyskland ända fram i krigets slutskeenden. Och förstås, rollen som det statsbärande partiet Socialdemokraterna spelade.

I det sista avsnittet berättar Flam om hur USA:s dåvarande utrikesminister Cordell Hull uttryckte stor skepsis om den svenska neutralitetspolitiken. Eller ”neutralitetspolitiken”, som Hull själv kallade den. I ett telegram till USA:s representant i Stockholm skrev Hull:

”Vi ser inte med uppskattning på trovärdigheten med vilka argument den svenske utrikesministern försvarar Sveriges så kallade ”neutralitetspolitik”.”

Aron Flam går igenom hur långt den svenska regeringen var beredda att gå för att undvika att stöta sig med Tyskland och att hålla Sverige utanför kriget. Men Flam presenterar också underlag som visar att det från svenskt håll fanns ett stort intresse av att göra ekonomiska vinster på relationen med Tyskland.

Något som ledde till att när Tyskland väl besegrats och kapitulerat villkorslöst 1945, hade Sverige invändningar mot ACC, den överenskommelse som skulle slutas om att alla tyska tillgångar skulle förvaltas av segrarmakterna USA, Storbritannien och Ryssland.

Det gav också de tre länderna makt över tyska tillgångar i utländska länder.

Men här satte sig den svenska regeringen under Per Albin Hansson på tvären. Man hade ”allvarliga invändningar över de allierades rätt till dessa tillgångar”, enligt dokument som Aron Flam tagit del av.

Flam konstaterar att även om Tyskland erkände sig besegrade gjorde inte riktigt Sverige det.

”Sverige försökte alltså underkänna den allierade segern över Tyskland”, skriver Flam.

Lyssna på hela avsnittet:

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag