Flyktingars gratisresor med SJ kan bryta mot lagen: ”Problematiskt” enligt jurist

Inklippt i bild Madeleine Raukas. Foto: Wikimedia Commons samt pressbild SJ AB
  • Lördag 12 sep 2015 2015-09-12
E-post 1501

SVERIGE Ett beslut om att skippa ID- och biljettkontroll på SJ-tågen har väckt reaktioner. Nu kan Nyheter Idag avslöja de interna dokumenten som uppmanar personalen att inte ingripa när flyktingar reser utan biljett. ”Sedan de nya reglarna om slopat ID-krav infördes har SJ huvudsakligen kommit ut i media på ett bra och mänskligt sätt”.

Nyligen valde ledningen i det statligt ägda SJ AB att ta ett annorlunda beslut med anledning av flyktingkrisen. I praktiken erbjuder man flyktingar att resa gratis med tågen. Det kan Nyheter Idag avslöja genom ett internt dokument som kommunicerats inom organisationen. Även kravet om att kontrollera ID-handlingar på resenärerna sätts på undantag av vad som står att läsa i dokumentet.

”Också om någon av de som är på flykt och som kommit ombord utan biljett och saknar pengar till hela biljetten, tillåts de att åka med. Det betyder inte att vi generellt slopar biljettkravet, utan att vi under de svåra omständigheter som nu råder för många människor väljer att visa vår humanitära sida.”, står att läsa i dokumentet som Nyheter Idag tagit del av.

Trots skrivningen om att biljettkravet inte generellt är slopat, är den praktiska betydelsen att vem som helst kan resa gratis med SJ under förutsättning att man kan övertyga biljettkontrollanten att man är en flykting. Eftersom kravet att kunna visa ID-handling på tågen sätts på undantag försvårar det även möjligheten för en biljettkontrollant att avgöra om någon är flykting.

Detta kan sammantaget bryta mot företagets bolagsordning som säger att SJ ska bedriva persontrafik och därmed förenlig verksamhet. Det finns ingen skrivning om att SJ ska bedriva flyktinghjälp som affärsidé.

”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag, bedriva persontrafik samt att bedriva därmed förenlig verksamhet”, står att läsa i företagets bolagsordning.

Chefsjurist: ”Kan bryta mot bolagsordningen”

Att bryta mot ett företags bolagsordning betyder att ägarna till verksamheten kan stämma styrelsen. Det ger ägaren staten en möjlighet att agera mot att SJ skänker bort gratisresor, i strid med företagets syften om att gå med vinst på persontrafik. I slutändan skulle nuvarande styrelse i bolaget kunna bli personligt betalningsansvariga för de resor som SJ underlåter att ta betalt för.

Juristen Ilan Sadé, som även är krönikör på Nyheter Idag, har tittat närmare på det interna dokumentet som kommunicerats inom organisationen. Han förklarar vad som är problematiskt med att skänka gratisresor i ett företag som ska gå med vinst genom att sälja persontrafik.

– SJ är ett statligt ägt aktiebolag, men aktiebolagslagen och bokföringsreglerna är desamma, oavsett om ett bolag ägs av det allmänna eller privat. Om ett aktiebolags verksamhet helt eller delvis har ett annat syfte än att ge vinst åt ägarna, ska detta anges i bolagsordningen. Man skulle kunna säga att bolagsordningen är ett aktiebolags stadgar. Jag har inte hittat något sådant undantag i SJ:s bolagsordning, förklarar Sadé.

Det är två saker som skulle kunna äventyras med beslutet att låta människor resa gratis med SJ. Det ena är att människor skulle kunna sätta i system att låtsas vara flyktingar för att på så vis skaffa sig ekonomiska fördelar vid resor med SJ. Det andra är att intäktsbortfallet för SJ kan bli svårt att bokföra på ett korrekt sätt, vilket skulle kunna bryta mot lagarna om att bokföra händelser som påverkar bolagets ekonomi.

– Om svenska myndigheter eller frivilligorganisationer väljer att bekosta tågbiljetter åt folk, är det en sak. Men att ett aktiebolag med krav på vinst och korrekt redovisning av sina kostnader väljer att inte ta betalt för sina tjänster i något slags välgörenhetssyfte kan vara problematiskt. Dels kan man hävda att den eller de inom bolaget som har fattat beslutet går utanför det mandat som bolagsordningen och ägaren har gett, dels blir det ju väldigt svårt att sätta en siffra på de uteblivna intäkter som den nya policyn för med sig.

Vägrar svara på frågor

Det interna dokument Nyheter Idag tagit del av har kommunicerats av Madeleine Raukas, direktör för trafik och service på SJ. När vi når Raukas över telefon bekräftar hon att det interna dokumentet är autentiskt, men hon vägrar svara på frågor som rör den kommunikation hon själv står bakom. Madeleine Raukas har en bakgrund som politiker i Moderaterna och ska även tidigare ha suttit i Moderaternas partistyrelse.

– Jag får be dig gå via vår pressavdelning med alla de här frågorna, säger Raukas till Nyheter Idag.

Men du kan väl svara på om det stämmer att du skickat ut ett mejl där det står att man inte ska kolla ID-handlingar…

– Ja vi har lättat på trycket just nu i en väldigt speciell situation och så hänvisar jag dig till vår pressavdelning.

Men då är alltså det här mejlet äkta, så jag vet att det stämmer?

– Återigen, jag hänvisar till vår pressavdelning. Och vad hette du sa du?

Efter att Nyheter Idag lämnat namn och kontaktuppgifter till undertecknad Chang Frick lovade Raukas att företagets presstjänst skulle höra av sig. Ett dygn senare har ingen från SJ kontaktat oss.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag