FN ombeds bekämpa SD

Aleksander Gabelic till vänster, Erich Honecker till höger. - Montage: Nyheter Idag
  • Tisdag 24 jun 2014 2014-06-24
E-post 0

RASISM För en dryg vecka sedan släppte Svenska FN-förbundet sin återkommande rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Slutsatsen enligt dem själva är att mer måste göras mot rasism, och internetcensur är en av metoderna som föreslås.

Bland rapportens 32 undertecknare finns bland annat organisationer som Centrum mot rasism, Rädda barnen i Sverige, RFSL, organisationer för personer med funktionshinder samt flertalet romska organisationer. Även Scouterna och nykterhetsförbundet IOGT-NTO har skrivit under.

Svenska FN-förbundet är en förening med det uttalade syftet att arbeta för ett starkare FN samt att bevaka att Sverige följer sina internationella åtaganden. Förbundet finansieras huvudsakligen av skattepengar och har ingen officiell koppling till FN.

Förbjud, förbjud, förbjud!

Rapporten innehåller flera olika sektioner, men under rubriken Rasistiska organisationer och rasistisk propaganda är åtgärdsförslagen av extra intresse. För det första vill de förbjuda rasistiska organisationer. De definierar inte vad de menar med rasism men hänvisar till Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen. Definitionsproblemet nämns över huvud taget inte.

I nästa punkt kräver förbundet effektiva åtgärder mot rasistisk propaganda, även på nätet. Via telefon förklarar Aleksander Gabelic (S), ordförande för Svenska FN-förbundet, att det handlar om att förbjuda ”kränkningar”.

– Man måste ha en lagstiftning som följer internationella konventioner, och internationell rätt ger ingen frihet att kränka någon, förklarar han.

Yttrandefriheten, som finns till just för att skydda obekväma yttranden, viftar han bort, och idén om att tillåta obekväma åsikter gör honom rent av orolig.

– Jag har svårt för frihet som går ut över andra. Jag är orolig över åsikten att man får ha kränkande åsikter om folkgrupper.

Censur är för Aleksander Gabelic bara ett medel som helgas av ändamålet.

– Folk skall känna att de är trygga i det svenska samhället, säger han.

FN-trupper mot SD?

Det tredje åtgärdsförslaget handlar om att motverka det ökade stödet för populistiska och rasistiska partier. Det enda parti som benämns som populistiskt är Sverigedemokraterna. Svenska FN-förbundet föreslår alltså att FN skall utöva påtryckningar på Sverige för att få staten att motarbeta ett folkvalt riksdagsparti. Nyheter Idag hade inte möjlighet att få en kommentar på denna punkt från ordförande Alexander Gabelic. Han hade avslutat samtalet i förtid.

– Jag har sagt vad jag har att säga, var det sista han sade.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag