Föräldrar håller barn hemma från våldtäktsskola – riskerar vite på 100 000 kronor

Genrebild. Foto: Astrid Westvang/Flickr
  • Fredag 27 okt 2023 2023-10-27
E-post

Efter att en 11-årig pojke blev våldtagen av en jämnårig elev på skolgården under en rast låter skolan den misstänkta förövaren gå kvar i skolan, medan den våldtagna pojken tvingas gå till skolan under hot om anmälan till socialtjänsten. Nu håller flera föräldrar sina barn hemma från skolan – men riskerar därmed böter på upp till 100 000 kronor enligt skollagen.

I februari i år blev Oscar, 11, som egentligen heter något annat, under en rast våldtagen på skolgården av en klasskamrat. Våldtäkten avbröts av en lärare, och den elev som begick övergreppet stängdes av från undervisningen.

Enligt Oskars mamma lovade skolan att meddela om eleven kom tillbaka. Men två veckor senare kom Oscar hem och berättade att han träffat sin förövare på skolgården.

– Varje dag blir en kamp att få honom till skolan. Jag får lyfta honom ut genom dörren. Han brukade älska skolan, nu är han rädd för att gå dit, sade Oskars mamma till Aftonbladet som uppmärksammade fallet i september.

Men skolan hotade med att anmäla familjen till socialtjänsten om Oskar inte tvingades till skolan.

– Min pojke kommer inte att sitta i samma klassrum som sin förövare. Det vägrar jag. Tyvärr är det Oscar som nu får sitta i ett annat rum, säger mamman till Aftonbladet.

Nu rapporterar Aftonbladet att fler föräldrar på skolan håller sina barn hemma sedan våldtäkten blev känd på grund av oro för sina barns säkerhet.

– Skolan har inget svar på vilka insatser de gått in med för att garantera att något liknande inte sker igen. De hänvisar bara till sekretess, säger en förälder till tidningen.

– Mitt barn har varit hemma i flera veckor och nu har de soc-anmält mig. Men vad är mitt alternativ? Att släppa iväg mitt barn till en skola där hon inte är trygg? säger en annan förälder.

De föräldrar som håller sina barn hemma från skolan riskerar dock rejäla böter i enighet med skolplikten i skollagen.

– Det finns olika belopp: engångssumma på 100 000 kronor eller exempelvis 20 000 per vecka. Det kan även bli ett ärende för tingsrätt om föräldrar vägrar att betala vitet, säger den skoljuridiska experten Mikael Hellstadius till Aftonbladet.

– Just i detta fall kommer utredningen behöva titta på anledningen till att föräldrarna håller barnen hemma. Att det handlar om oro. Det kommer att spela roll i en utredning om vite, fortsätter han.

Flera av de föräldrar som Aftonbladet pratat med säger att skolan hänvisar till sekretess när de får frågor om skolans insatser efter våldtäkten.

Det svaret duger emellertid inte, enligt Mikael Hellstadius som säger att sekretessen bara gäller utpekande av berörda parter.

– Det är vanligt att skolor gömmer sig och slänger med begreppet sekretesskydd. Men att berätta om vilka insatser man valt att göra hindras inte av sekretessen, säger han till Aftonbladet.

”Det finns rutiner på vår skola, men vi kan inte kommentera enskilda elevärenden”, skriver skolans rektor till Aftonbladet.

”Vi har tydliga rutiner för att hantera information och trygghetsskapande åtgärder. Vi har även rutiner för att hantera klagomål och vi jobbar kontinuerligt med att följa upp våra verksamheter och de beslut som fattas. Våra rutiner bygger på gällande lagstiftning”, skriver utbildningschefen i den berörda kommunen i ett mejl till Aftonbladet.

Läs även: 11-årig pojke våldtogs på skolgården – tvingas gå i samma klass som förövaren

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag