Förening kräver muslimsk klädsel – nobbas bidrag: ”Vår förening är ju till för dem som är muslimer”

 • Söndag 25 aug 2019 2019-08-25
E-post 683

GÖTEBORG Muslimska kvinnors idrottsförening kräver att deras medlemmar klär sig i muslimsk klädsel. Nu nobbar Göteborgs kommun deras ansökan om bidrag med hänvisning till att de inte är öppen för alla. –Vi som troende muslimer vill heller inte se andra människor avklädda och därför är vi måna om att hyra hela simhallen, säger Halima Ljungqvist, ordförande i Muslimska kvinnors idrottsförening till Expressen.

Föreningen Muslimska kvinnors idrottsförening anordnar simskola och motionsimning för enbart kvinnor och hyr in sig i simhallar i Göteborgsförorterna Frölunda, Lundby och Angered. Enligt Expressen har föreningen dryt 400 medlemmar.

Nu har föreningen fått nej på sin ansökan om att bli godkänd för att få bidrag från kommunen.

Den muslimska kvinnoföreningen har en strikt muslimsk klädkod enligt dokument som Expressen tagit del av som visar föreningens stadgar:

”Klubbens verksamhet ska vara enligt islamiska regler (klädseln)”.

För att kunna få bidrag från Göteborgs kommun måste en förening vara öppen för alla, oavsett kön eller religion.

I sitt svar på ansökan skriver kommunen:

””Vi anser att en förening som kräver specifika religiösa kläder eller andra religiösa attribut av sina deltagare och medlemmar inte kan bli bidragsgodkänd eftersom det diskriminerar de av era medlemmar som har andra trosuppfattningar än den muslimska”.

– Om vi skulle frångå våra regler om religiös klädsel skulle vi inte ha några medlemmar kvar. Våra medlemmar vill ju ha det. Därför blir det här väldigt tokigt för oss. Det blir diskriminerande mot oss för att vi är muslimer. Vi har ju religionsfrihet här i Sverige, menar Halima Ljungqvist.

Enligt Ljungqvist kommer hyreskostnaderna bli mycket högre utan bidrag. Det framgår inte av Expressens artikel om den muslimska föreningen fått bidrag förut.

Men det finns ett stort intresse för särskild simverksamhet för muslimska kvinnor uppger Ljungqvist till Expressen.

– Vi kommer ändå att fortsätta med vår verksamhet. I värsta fall får vi höja priserna så att vi har råd att hyra simhallarna. För efterfrågan finns, säger hon.

Göteborgs kommuns grundläggande krav på föreningar för att få bidrag

Föreningen/organisationen ska:

 • uppfylla de krav som beskrivs i Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället
 • driva ideell verksamhet i Göteborg för barn och ungdomar (7-25 år), personer med funktionsnedsättning eller personer över 65 år. En ideell förening
 • kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem
 • ha stadgar som godkänts av medlemmar, styrelse som består av minst tre personer där ordförande och kassör inte kan vara samma person, samt revisorer
 • ha stadgar där det framgår att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten, om det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra detta
 • ge alla oavsett kön samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att dela inflytande och ansvar
  ha ett bank- eller plusgirokonto. Detta krävs för att bidrag ska kunna betalas ut till föreningen/organisationen
  lämna in fullständiga årsmöteshandlingar från senaste årsmötet, det vill säga:
  årsmötesprotokoll
  verksamhetsberättelse
  ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
  revisionsberättelse.

Föreningen/organisationen får inte:

 • ha en uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger. Alla föreningens bidragsberättigade aktiviteter ska vara i en helt rök, alkohol- och drogfri miljö
 • ha en verksamhet som leder till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag