Förlovningslek på förskola fick förälder att ryta till om heteronormen

  • Fredag 4 jul 2014 2014-07-04
E-post 0

När två barn på en förskola fattade tycke för varandra ”förlovade” de sig på en fruktstund. Men det är ett heteronormativt agerande som förskolan borde ha förebyggt, enligt en förälder som reagerat på händelsen.

Det var på en förskola i Falkenberg som två barn fattade tycke för varandra och klargjorde att de skulle ”förlova” sig under en fruktstund. Då passade personalen på att hänga upp bilder på barnen i kapprummet och kalla fruktstunden för ”förlovningsfest”, enligt Hallands Nyheter.

”Starkt heternormativt”

En förälder till ett barn vid en annan förskola i kommunen fick höra talas om det inträffade och skriver i ett mejl till kommunen att det är tråkigt att vuxenvärlden tvingar in barnen i låtsade kärleksrelationer var tråkigt.

”Ofta är dessa kärleksrelationer, som i fallet ovan, starkt heteronormativa.” skriver den arga föräldern.

Hon menar att bakgrunden till det inträffade snarare är ett bristande värdegrundsarbete än dåligt omdöme hos personalen.

”Barn kan leka så”

Bland föräldrarna på den förskola det gäller har dock ingen reagerat negativt. Och Elisabeth Nord, som är verksamhetschef för Falkenbergs förskolor, ser det inte heller som ett problem eftersom det var barnen själva som tog initiativ till ”förlovningen”.

– Barnen kan leka så, det har man alltid gjort. Men frågan är hur man uppmuntrar det och hur man pratar om det. Det är klart att man måste prata om vad man menar när man tycker om varandra. Det tycker jag att det är självklart att man pratar om i en barngrupp, om känslor, säger hon till GT.

Däremot uppger hon för GT att hon talat med personalen och förskolechefen om det som hänt. Hon tycker inte heller att det var särskilt genomtänkt av personalen att hänga upp bilder på barnen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag