Forskare föreslår masstester i ny rapport för att rädda liv och svensk ekonomi

Foto: Public Domain
  • Onsdag 1 apr 2020 2020-04-01
E-post

STOCKHOLM I en ny rapport föreslår en grupp ekonomiforskare att Sverige bygger upp ett system för masstestning för coronasmitta, något som SVT var först att rapportera. Det är ett enormt projekt som ska rädda både liv och kunna få igång den svenska ekonomin genom att människor fortare vet när de är sjuka eller friska och därmed kan jobba.

Det är sex svenska forskare som föreslår en rad åtgärder för att hålla ner antalet coronasmittade och kontrollera smittspridningen, och göra så att det svenska samhället kan återvända till någon form av normalläge medan ett vaccin tas fram. Man föreslår bland annat stora informationskampanjer. Men det mest omfattande förslaget är masstester.

Några av forskarnas argument:

• Genom frekvent provtagning, kommer fler smittade upptäckas tidigt och kunna isolera sig hemma. De kommer också kunna återvända till jobben snabbare genom att testas. Vi får en större säkerhet.
• Med prover som bekräftar coronasmitta, kommer människor att bli bättre på att hålla sig isolerade än om man bara misstänker att man har corona.
• Med omfattande provtagning kommer man att kunna smittspåra och snabbt testa alla som den som testade positivt hade kontakt med. Alla som testar positivt isoleras och resten kan fortsätta att jobba. Med storskalig provtagning kommer fler att kunna jobba.
• Genom masstestning skulle myndigheter kunna ”pin-pointa” områden i Sverige, hotspots, där exempelvis reseförbud eller andra åtgärder behövs sättas in, i stället för generella, nationella förordningar.
• Även om ett nationellt projekt med masstester skulle vara mycket kostsamt är det i sammanhanget ett billigt pris då det kan rädda svensk ekonomi från att krympa. Forskarna beräknar att även 1 procent av BNP, 50 miljarder kronor, skulle räcka till 50 miljoner tester för 1 000 kronor styck.

Svensk ekonomi befaras att i år krympa med 3,2 procent enligt Konjunkturinstitutet. Ungefär 170 miljarder kronor.

Till projektet med masstester föreslås att ett statligt företag skapas dit man rekryterar erfarna företagsledare från den privata medicin- och medicintekniska industrin. Företaget skulle få relativt fria tyglar, men ett klart uppdrag – att snabbt upphandla tester och skala upp en infrastruktur för genomförandet av verksamheten.

Robert Östling, docent vid Handelshögskolan, är en av de sex forskarna bakom rapporten som inte är peer-reviewed. Han säger att de fick idén till att skriva sina förslag för att de helt enkelt ville göra vad de kunde för att bidra med något.

– Värt att påpeka är att vår rapport bara är ”idéer”, vi har inte analyserat frågan på djupet så att vi säkert kan säga att alla dessa idéer bör genomföras, betonar Östling.

Forskarna

Daniel Spiro, Uppsala universitet
Tommy Andersson, Lund universitet
Erik Grönqvist, Uppsala Universitet
Erik Lindqvist, Stockholm Universitet
Hannes Malmberg, University of Minnesota
Robert Östling, Handelshögskolan

Bli prenumerant

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag