Förslaget: Slopa kraven på matematik för gymnasiebehörighet

Foto: Faksimil TV-serien Simpons samt tankesmedjantiden.se
  • Söndag 9 jun 2019 2019-06-09
E-post 4680

S-tankesmedjan Tiden föreslår att betyget underkänt ska tas bort i grundskolan. Samtidigt ska inte matematik anses vara ett kärnämne, alltså att det krävs minst godkänt för att få behörighet till gymnasiet. Detta ska göra det lättare för barn till lågutbildade och ensamstående med ekonomiskt bistånd samt nyanlända.

Sedan betygsnivån underkänd infördes har andelen obehöriga elever successivt ökat, berättar den S-märkta tankesmedjan Tiden på sin hemsida. Förra året var andelen som gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet 15,6 procent, företrädelsevis pojkar. Nu föreslår Tiden ett antal reformer för att öka andelen med gymnasiebehörighet.

Men det är inte förslag om att stärka undervisningen i grundskolan som i första hand föreslås, istället funderar tankesmedjan i banor om att ändra betygssystemet. Ett förslag handlar om att slopa betyget F, alltså underkänt.

”Är det dags att ta bort betyget underkänd? Ska betygssystemet reformeras och i sådana fall hur? Och stjälper betyg mer än vad det hjälper?” frågar Tiden retoriskt på sin hemsida.

Tidningen Aftonbladet rapporterar att ett annat förslag är att matematik inte ska vara ett kärnämne, det vill säga att det inte längre ska krävas minst godkänt i matematik för att nå gymnasiebehörighet. De olika förslagen ska presenteras i en rapport från tankesmedjan den 11 juni och bland annat statssekreterare på utbildningsdepartementet Erik Nilsson (S) kommer närvara, samt förbundsordförande från Unga Örnar och Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

”För många som har svårt att klara dagens behörighetskrav är just kraven inom ämnet matematik på högstadiet ett ofta oöverstigligt hinder”, står att läsa i rapporten enligt Aftonbladet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag