Funktionshindersförbund vägrar träffa SD: ”Jättesynd att man inte ens kan träffas för informella samtal”

Carina Ståhl Herrstedt Foto: Pressbild
  • Måndag 4 mar 2019 2019-03-04
E-post 3683

STOCKHOLM Organisationen DHR, tidigare De handikappades riksförbund, nobbar att träffa SD:s riksdagsledamöter. DHR uppger att man befinner sig för långt från SD ideologiskt. – Oerhört tråkigt. Jag tycker att man ska träffa så många partier i riksdagen som möjligt för att berätta vad man tycker, säger Carina Ståhl Herrstedt, funktionspolitisk talesperson för SD.

När SD:s ledamöter i riksdagens socialutskott kontaktade DHR för en träff blev det nobben.

”…våra organisationer står för långt ifrån varandra ideologiskt för att det ska finnas ett sådant intresse från våran sida”, skriver Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, i ett mejl till SD.

Carina Ståhl Herrstedt förklarar att det är normala rutiner för partier att vara i kontakt med olika föreningar och organisationer för att orientera sig.

– Vi har kontaktat många organisationer och brukarföreningar för att forma vår politik efter hur vi kan hjälpa dem bäst. En del föreningar blir vi inbjudna till som alla andra, en del kommer vi att träffa och en del säger nej, säger Ståhl Herrstedt.

Läs även: Heberlein: Att kräva att svenskar ska överge sina värderingar är absurt

Hon fortsätter:

– Det är jättesynd att man inte ens kan träffas för informella samtal.

Varför vill ni träffa DHR?

– Det handlar om att vi vill förankra vår politik för funktionsnedsatta med brukare och DHR är en organisation som representerar många. Där har vi ett gemensamt intresse i att vi båda vill det bästa för människor med funktionsnedsättning.

Vad har ni fått för förklaring till att de inte vill träffas?

– Det är det gamla vanliga. De skriver att vi står för långt ifrån varandra ideologiskt.

Kan du förstå det?

– Det kan jag inte. Jag har varit drivande för att bevara den befintliga LSS och vi tycker att de här frågorna är oerhört viktiga.

Varför tycker du att de ska träffa er?

– Det är deras skyldighet gentemot sina medlemmar att lobba mot partierna och förklara sina frågor.

– Jag hade tyckt att man skulle träffa alla parti oavsett storlek. Jag tycker att de ska ta chansen att träffa så många som möjligt och försöka berätta vad de tycker så klart eftersom att det är väldigt viktiga frågor.

Varför är de här frågorna viktiga?

– Det har varit väldigt mycket försämringar i LSS-lagen. Bland annat på grund av olika prejudikat och vägledande domar. Lagen skapades av en anledning och den måste upprätthållas. Idag upprätthåller vi inte ens grundtanken med lagen. Sedan är det så att vi som politiker har skyldighet att se till att den utförs så effektivt som möjligt. Då är det viktigt att vi kan prata med olika intressegrupper i det arbetet.

Detta är LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera människor med omfattande funktionshinder goda levnadsvillkor med målsättningen att personen i fråga ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Socialstyrelsens avgränsning för vilka som har rätt att söka LSS lyder på följande vis:

”1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.”

LSS ger rätt till:

1. Rådgivning och annat personligt stöd

2. Personlig assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

10. Daglig verksamhet

Nyheter Idag ringde upp Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

Hur kommer det sig att ni inte ville träffa SD:s politiker i socialutskottet?

– Vi står långt ifrån varandra ideologiskt. Vi tycker att man ställer grupper mot varandra. Det är så vi har ansett att man gör.

Har man ställt funktionshindrade, funktionsvarierade, mot andra grupper tycker du?

– Nej, det är inte specifikt det som vi tycker att man har gjort. Utan det är inställningen till mångfalden. Att man är emot mångfald. Vi är en del av mångfalden, säger Rasmus Isaksson.

Han fortsätter:

– Sedan är det hela den här debatten om svenskhet. Att man säger att inte alla kan vara svenskar. Vi har en väldigt skild inställning till det.

Det är ett felaktigt påstående. I Sverigedemokraternas principprogram står: ”Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer”

Partiledaren Jimmie Åkesson har tidigare sagt att man kan bli svensk om man har den ambitionen.

Carina Ståhl Herrstedt säger att hon tycker att ni borde ta chansen att träffa dem och förklara era ståndpunkter. Varför vill ni inte ta den chansen?

– Vi reagerar på olika förslag och för fram vår politik.

Men varför inte träffa SD?

– Det är ändå skillnad mot att träffa dem och släppa in dem i våra lokaler. Det är ändå att ge legitimitet åt ett parti som vi anser att vi står långt ifrån ideologiskt.

Har ni träffat Vänsterpartiet? Det är ett öppet socialistiskt parti som i sitt partiprogram ifrågasätter äganderätten.

– Inte nyligen. Det har vi gjort tidigare. Vi har inte gjort samma bedömning där. De har inte någon annan syn när det gäller människors rättigheter.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag