Gav grönt ljus för SVT att särbehandla SD negativt – nu domare i HD-mål mellan Ekeroth och SVT

Kent Ekeroth och Cecilia Renfors. Foto: Roger Sahlström samt domstol.se
  • Onsdag 13 nov 2019 2019-11-13
E-post 10782

När hon satt i Granskningsnämnden stod hon bakom SVT-policyn att särbehandla SD negativt. Som justitieombudsman har hon motsatt sig tvångsåtgärder vid utvisning av en illegal invandrare som förgrep sig på en kvinna, argumenterat att asylsökandes uppgivna ålder ska gälla samt att polisen inte ska få leta efter ID-handlingar på utlänningar. Nu är Cecilia Renfors aktuell som HD-domare i en konflikt mellan SVT och Kent Ekeroth.

Den 14 oktober meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd för målet om den så kallade ”Järnrörsfilmen” där Kent Ekeroth kräver ersättning av SVT för att de visat mobilfilmen i sina sändningar. Målet avgjordes i Hovrätten till Kent Ekeroths fördel, men nu har SVT överklagat och lyckats få prövningstillstånd i högsta instans.

Av de tre justitieråd som nu öppnar för att riva upp domen, där Ekeroth fick rätt mot SVT, finns det ett namn som sticker ut: Cecilia Renfors. Hon har tidigare haft uppdraget som direktör i Granskningsnämnden och då gett grönt ljus för SVT att särbehandla SD negativt.

– Nämnden har tillåtit att programledare gör någon form av avståndstagande från SD, på ett sätt som inte skulle fungera om det gällde ett annat parti. Det har att göra med vad SD enligt sina program står för och mot bakgrund av att det finns en så kallad demokratibestämmelse i radio- och tv-lagen som talar om att programföretag får ta ställning för alla människors lika värde, argumenterade Renfors då.

Och ett av de mer kända tillfällena när SVT tydligt tog avstånd från SD var just när Kent Ekeroth höll ett tal på partiets landsdagar.

Kritiserade polisens försök att utvisa kriminell invandrare

Renfors har skapat rubriker när hon i sin roll som Justitieombudsman motsatte sig en utvisning av en illegal invandrare som dömts för grov kvinnofridskränkning. För att mannen skulle utvisas krävdes att han fördes till den iranska ambassaden för att skriva under ett ”acceptbrev”, något som flygbolaget Ryan air krävde för att mannen skulle kunna resa.

Men mannen vägrade samarbeta och polisen fick föra honom till ambassaden med våld. Väl där lyckades inte polisen eller ambassadpersonalen att få honom att underteckna brevet. Utvisningen ställdes in eftersom ambassaden aldrig utfärdade ett acceptbrev.

Renfors riktade då JO-kritik mot polisen för att de tvingat med den kriminelle mannen till ambassaden i handfängsel. ”Utgångspunkten är att verkställigheten ska genomföras på ett humant och värdigt sätt”, sade hon då i ett uttalande.

Beslutade att ensamkommandes ”uppgivna ålder” ska gälla

I ett annat ärende har Cecilia Renfors i sin roll som Justitieombudsman gjort det svårt att skriva upp åldern på ensamkommande där Migrationsverket misstänker att den asylsökande är äldre än vad hen uppger. Ett skäl till att hindra Migrationsverket från att skriva upp åldern uppgavs vara att den asylsökande då kan bli av med bidrag som barn har rätt till.

Flera kommuner lyfte även fram problemet med att blanda vuxna ”ensamkommande barn” med riktiga barn på boenden – något som skulle kunna utgöra en risk för riktiga barn. Men det var inget Renfors tog hänsyn till.

– Där får Migrationsverket och ytterst lagstiftaren försöka hitta en lösning på hur man ska göra med boendefrågan för de här personerna där man inte kan vara säker riktigt på vilken ålder de har, sade hon då till Sveriges Radio.

I samma artikel hos Sveriges Radio summerar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik JO-beslutet med orden: ”Nej, det spelar ingen roll hur du ser ut. Om du säger att du är under 18 år så är du det”.

Morgan Johansson (S) ledande i att utse Renfors till HD-domare

Det var i slutet av förra året som den S-ledda regeringen beslutade att utse Renfors till justitieråd, alltså domare, i högsta domstolen. Sajten Ledarsidorna, som kallar utnämningen av Renfors som ”i allra högsta grad kontroversiell” berättar att det var Morgan Johansson som berett ärendet ”Utnämning av justitieråd i Högsta domstolen”.

Ledarsidornas Johan Westerholm var djupt kritisk mot att utse Renfors som domare. Han kallade tilltaget bland annat att ”bygga in ytterligare politisk aktivism i statsförvaltningen. Denna gång i Högsta Domstolen och i förlängningen Lagrådet”.

Sverigedemokraterna, som Kent Ekeroth tidigare företrätt i riksdagen, är aktuella med en misstroendeförklaring mot just Morgan Johansson – alltså den ministern som varit ledande i hanteringen av att utse Renfors som justitieråd i HD. Om hon, tillsammans med övriga justitieråd river upp Hovrättens dom kan Ekeroth bli skyldig att betala statliga SVT:s rättegångskostnader.

Mildrade straffet för SVT:s flyktingsmugglare

Prövningstillståndet i HD beslutades av de tre justitieråden Cecilia Renfors, Anders Eka och Ingemar Persson. Den senare var med att mildra straffet för SVT-medarbetare som dömdes för flyktingsmuggling, ett mål som fått stor medial uppmärksamhet.

I den domen, där Ingemar Persson dömt, motiveras strafflindringen med att SVT-personalen hade ”närmast humanitära skäl” för att bryta mot lagen. I samma ärende ställde SVT upp med att betala de dömda flyktingsmugglarnas advokatkostnader.

Även det sista justitierådet som öppnat för att riva upp Hovrättens dom där Ekeroth fick rätt mot SVT, har en historik. Han utsågs av Anne Ramberg, dåvarande generaldirektör över Advokatsamfundet, som andre vice ordförande i Pressens opinionsnämnd, PON.

Det var Anders Eka som höll i pennan när PON friade Expressens uthängningar av invandringskritiska pensionärer 2013. Det var statsminister Stefan Löfven själv som tillsatte Eka som domare i HD.

Mål i Högsta domstolen avgörs av fem justitieråd. Av de fem justitieråden brukar normalt de tre justitieråden som meddelat prövningstillstånd ingå. Det betyder i praktiken att Cecilia Renfors, Anders Eka och Ingemar Persson har majoritet i avgörandet mellan SVT och Kent Ekeroth.

Ekeroth: ”Är alltid orolig”

Sakfrågan som ska avgöras i HD kan beskrivas som en teknikalitet i tolkningen av upphovsrätten. Som sådan ska det inte ha någon betydelse vilka parterna är. Samtidigt, om Ekeroth förlorar målet, riskerar han stora summor pengar. När Nyheter Idag talar med Ekeroth är han öppen med att han känner en oro.

– Jag som känd politiker är alltid orolig över att juristers personliga politiska preferenser kommer påverka mig negativt. Denna oro blir knappast mindre om det dessutom framkommer uppgifter att domare kan vara jäviga eller ha antipatier mot ett visst politiskt parti. Vi har ju på senare tid sett flera exempel på hur jurister av olika slag, domare, åklagare eller dylikt, funnits jäviga eller partiska mot SD specifikt, säger han.

Han vill emellertid inte gå så långt som att ifrågasätta justitierådens opartiskhet.

– Samtidigt måste jag fortfarande tro att vårt rättsväsende, inte minst på så hög nivå som Högsta domstolen, är professionella nog att se rent objektivt på det hela. I mitt specifika fall har jag ju vunnit i alla instanser hittills så det vore konstigt om HD skulle komma till annan uppfattning.

Däremot är Ekeroth kritisk till SVT:s agerande. Han säger att SVT visat ointresse av att förlikas och att de driver och överklagar beslutet på skattebetalarnas bekostnad istället för att komma överens med Ekeroth, vilket skulle landa på en mycket mindre summa.

– För SVT spelar det ju ingen roll för de får en 5 miljarder varje år av skattebetalarna, säger han samtidigt som han konstaterar att han själv riskerar personlig konkurs.

Bli prenumerant

Det är många som läser Nyheter Idag, men bara några tusen som prenumererar.

Om du tycker att det vi gör behövs, att det är viktigt med en alternativ röst i Mediesverige, bli prenumerant.

Vass journalistik kostar. Om inte någon är beredd att betala för den kan den försvinna i morgon.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag