Ge makten till folket!

Foto: Wikimedia
  • Onsdag 3 feb 2016 2016-02-03
E-post

KRÖNIKA Genom att decentralisera och ge mer makt till folket kan man skapa ett bättre fungerande och mänskligare samhälle.

Den politiska makten utövas av en grupp folkvalda och ett antal centralt placerade tjänstemän. Sett i relation till befolkningen är de väldigt få. Frågan är varför just de skall bestämma över alla andra – och om de är kompetenta nog att göra det.

Det enkla svaret är att vi röstade på dem, så de har ett visst demokratiskt mandat. Men det innebär inte nödvändigtvis att de vet vad de sysslar med. Det enda vi vet att de är bra på, det är det politiska spelet. Men verkligheten?

Politiska makthavare kan vara kompetenta, men det tillhör undantagen. De kan ha eller utveckla moralisk resning, men som regel inte. De kan sätta allmänintresset framför personlig vinning, men sådana människor blir sällan långlivade i politiken.

I verkliga livet har den härskande politiska klassen som regel mycket begränsad kompetens, blygsam moralisk resning och tvivelaktiga motiv.

Ändå tycks alla vara överens om att ge orimligt mycket makt till dessa små grupper av människor, vars beslut (eller frånvaro av beslut) får enorma konsekvenser för vanligt folk. Och ju mer centraliserad makten är, ju större blir genomklappningen när någon fattar ett galet beslut.

Tyvärr finns det inte så mycket annat som är bättre att hoppas på. Det enda vi kan göra är att försöka begränsa politikernas makt.

För ner makt i systemet, från EU till medlemsstaterna och deras lokala organ – och från riksdagen till regioner, landsting, kommuner och stadsdelar. Dels ökar detta chanserna för att besluten passar lokala förutsättningar bättre. Dels får eventuella galna beslut mindre konsekvenser om de fattas i någon enstaka lokal demokratisk församling än om de fattas i EU, där de drabbar 500 miljoner människor. Decentralisering skapar helt enkelt ett stabilare och mindre sårbart samhälle.

Men den stora och riktigt viktiga maktförskjutningen, den kan inte ske mellan systemets olika institutioner. Den handlar istället om att flytta makt från politiken till folket.

Alla människor är olika. Vi vill göra olika livsval, vi har olika smak, vi tycker och tror olika, vi har olika behov och olika förutsättningar, vi gör olika prioriteringar och vi har olika drömmar.

Det är uppenbart att en storlek inte passar alla. Men det är precis vad politik handlar om: Att alla skall anpassa sig till en modell och bete sig likadant.

Politiken drar sig inte för att använda tvång för att få landets medborgare att följa de politiska besluten. Makten kan till och med tänka sig att använda våld om så krävs. Vilket är oerhört kraftfulla verktyg, som bör användas sparsamt och med mycket eftertanke.

Vad vi behöver är en upprensning i det politiska träsket. På område efter område, i fråga efter fråga måste vi flytta makt från den härskande politiska klassen närmare folket. Kollektiva lösningar måste, där det är möjligt, ersättas med människors egna fria val. Vi måste sätta individen i centrum.

Vi skall vara fria medborgare, inte undersåtar.

Ett sådant samhälle skulle vara mycket trevligare att leva i.

/ HAX

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag