Gränspolischefen i Agenda: Vi klarar inte detta

Patrik Engström. Faksimil: Svt play
  • Måndag 16 okt 2017 2017-10-16
E-post 1309

SVERIGE Chefen för gränspolisen, Patrik Engström, säger att polisen inte mäktar med alla utvisningar som ska verkställas. Av 17 000 ärenden är det endast några tusental som är bearbetningsbara utifrån gällande lagstiftning och resurser. Trots det kommer det inom kort att hamna ytterligare 50 000 ärenden på gränspolisens bord. Som följd av situationen befarar gränspolischefen en ökning av skuggsamhällen.
 Givet förutsättningarna, som de ser ut nu, så är det naturligtvis så att vi kommer inte kunna verkställa så många ärenden under den tid som vi har på oss, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.

Gränspolisen i Sverige mäktar inte med sitt uppdrag. Det uppger gränspolisens chef, Patrik Engström, i SVT:s Agenda. 

 Det är svårare än vi hade hoppats. Händelserna under 2015 och 2016 och polisprioriteringar i stort har lett till att vi kan inte lägga de resurser vi skulle behöva, säger Patrik Engström i Agenda.

Under perioden 2015 till 2017 fattades beslut om att 63 947 invandrare skulle lämna landet. Av dessa lämnade ungefär hälften, 31 901 personer, landet självmant,

De som har fått avslag och som inte lämnar självmant blir polisens ärende att hantera genom tvångsutvisning.

På polisens bord finns i dagsläget 17 021 ärenden att hantera. Av dessa 17 021 individer gömmer sig 12 288 från polisen och svenska myndigheter. 3037 personer har utvisats av polisen i år.

Av de 5000 personer som inte avvikit, uppger Engström, att det ändå är svårt att verkställa utvisningarna.

– De kommer från länder som inte tar emot personer som inte återvänder frivilligt, deras identitet är inte fastställd, de saknar resehandlingar. Så det är inte så att det finns 5000 ärenden som går att verkställa, det är en mycket mindre del av de 5000 som är bearbetningsbara just nu.

Av de 12 288 personer som avvikit från polisen finns det personer som, rent juridiskt, skulle vara lättare att utvisa. Detta eftersom många av dessa individer har såväl resehandlingar, kända identiteter och länder som kan ta emot dem.

Trots att gränspolisens chef sitter i statlig tv och uttalar sig om att polisen inte mäktar med sitt uppdrag kommer snart 50 000 ytterligare ärenden att landa på deras bord. Det är tre gånger så många ärenden som polisen i dagsläget har problem med att hantera.

 Givet förutsättningarna, som de ser ut nu, så är det naturligtvis så att vi kommer inte kunna verkställa så många ärenden under den tid som vi har på oss.

Han efterfrågar mer resurser till polisen, tätare samarbete med migrationsverket och möjligheter för polisen att i ett tidigare skede få gå in och frihetsberöva människor med utvisningsbeslut så de inte avviker från myndigheterna. Han betonar också behovet av inre och yttre utlänningskontroller.

Engström konstaterar även att lagstiftaren varit tydlig med att begränsa polisens möjligheter gällande frihetsberövanden.

 Lagstiftaren har sagt att vi ska vara återhållsamma med frihetsberövanden såsom förvar.

Engström befarar att situationen kommer eskalera till att allt fler personer undanhåller sig från svenska myndigheter varmed parallella skuggsamhällen kommer uppstå. De personer som undanhåller sig från svenska staten kommer inte kunna använda sig av svenska rättsväsendet. Det kommer leda till en ökning av brottsoffer och kriminella, något som gränspolisens chef tycker är negativt för såväl berörda individer som för det svenska samhället i stort.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag