Grönt ljus för lokalt tiggeriförbud

Foto: Chang Frick / Nyheter Idag
  • Måndag 17 Dec 2018 2018-12-17
E-post 1035

VELLINGE En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen ger Vellinge kommun rätten att förbjuda tiggeri på vissa specifika platser i kommunen. Detta efter att lägre instanser upphävt förbudet med motiveringen att tiggeri inte orsakar ordningsstörningar.

Kommunfullmäktige i skånska Vellinge beslutade att lokala ordningsföreskrifter skulle ändras så att tiggeri förbjöds på vissa angivna platser i kommunen. Men beslutet anmäldes till länsstyrelsen som då upphävde förbudet med motiveringen att tiggeri inte orsakar ordningsstörningar.

Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och sedan kammarrätten, och fick i båda fallen avslag. Nu har dock Högsta förvaltningsdomstolen funnit att förbudet är i enlighet med ordningslagen.

Enligt domstolen ska det främst vara upp till kommunerna att bestämma vilka ordningsföreskrifter som ska gälla lokalt. ”De är de som bäst känner till de lokala förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala självstyrelsen”, skriver domstolen bland annat.

Vellinge kommuns överklagande får därmed bifall i högsta juridiska instans, och nu är det fritt fram att införa tiggerifria zoner som planerat. Den nya domen är också prejudicerande, vilket innebär att andra kommuner kan följa Vellinges exempel.

Nyheter Idag söker kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) för en kommentar.

Texten kan uppdateras.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag