Grundlagsändringen öppnar för censur

Ilan Sade (t.v) och regeringens proposition till höger.
  • Onsdag 7 feb 2018 2018-02-07
E-post 1689

DEBATT Den föreslagna grundlagsändringen, som gör det möjligt att censurera medier, är en fråga som Medborgerlig Samling vill göra till en valfråga. Det skriver partiledaren Ilan Sadé som vill behålla nuvarande grundlagsskydd för medier.

Samtidigt som det tekniskt aldrig har varit lättare än i dag att nå ut med budskap till många, är ett bakslag på väg. Det handlar om ett bakslag orsakat av politiker. Den yttrandefrihet som har kommit att besvära statsmakterna och de politiska eliterna ska nu begränsas.

Vi ser det i form av det allt hårdare tryck som sociala medier utsätts för. Vi ser det i användningen av lagen om hets mot folkgrupp som en gummiparagraf, samtidigt som listan över ”folkgrupper” bara utökas. Och nu ser vi även hur regering och riksdag, efter förslag från en kommitté där alla riksdagspartierna var eniga i frågan, tänker riva upp ett gapande hål i våra grundlagar för att sedan kunna gå in och förbjuda och förfölja medier som anses passera gränserna för vad som är etiskt och anständigt.

Regeringen har nämligen lagt en proposition på talmannens bord om att göra ett nytt stort undantag i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Efter ändringen ska det vara möjligt att genom vanlig lag förbjuda offentliggörande av personuppgifter som avslöjar sådant som etniskt ursprung, politisk åsikt och fällande domar i brottmål.

Villkoret är att personuppgifterna ska ingå i en ”uppgiftssamling” där man kan genomföra sökningar. Man ska dock ha klart för sig att vilken nyhetssida som helst kan klassas som uppgiftssamling med sökbar information. En tidning som exempelvis skriver om några personer vilka har fällts för ett grovt brott och särskilt anger att personerna är från ett visst land, kommer en vacker dag år 2019 att sakna grundlagsskydd för artikeln, om regeringen får som den vill.

Det betyder att det från och med den dagen och framåt blir fritt fram att lagstifta om allt från kriminalisering till censur. Ja, du läste rätt.

Eftersom man gör ett stort undantag i de två grundlagarna och skyddet mot censur ytterst vilar på dem, ger vi riksdagen frihet att med vanlig lag vidta nya spännande åtgärder.

I en hyfsat nära framtid kan man tänka sig att det inrättas ett filter på internet mot uppgifter som knyter an till sådant som riksdagens flertal ogillar. Varför inte? Jag kan redan höra argumenten. Är du emot den personliga integriteten? Måste vi inte göra någonting åt ”falska nyheter”? Det sistnämnda har ju redan lett till ett samarbete mellan stora mediehus, däribland SVT, med statligt stöd från myndigheten Vinnova!

Det heter att syftet med ändringen är att sätta stopp för databaser av typen Lexbase, varken mer eller mindre. En del kanske tycker att det låter betryggande, men vad den uttalade avsikten är ska vi inte bry oss om. Vägen till helvetet är som bekant stenlagd med goda avsikter. Om det är någonting som snabbt ändras är det politikers avsikter.

Alla åtta riksdagspartier var eniga om denna farliga reform i den kommitté som tagit fram förslaget. Förutsättningarna för att grundlagsändringen ska drivas igenom är alltså synnerligen goda.

Som partiledare för Medborgerlig Samling (MED) vill jag härmed göra detta usla förslag till en valfråga. Grundlagsändringar kräver som bekant två likalydande riksdagsbeslut, med ett riksdagsval däremellan. MED kommer vid ett riksdagsinträde i september att agera mot grundlagsändringen i den andra omröstningen. Vi kommer naturligtvis att rösta emot ändringen och verka för att förslaget ska falla.

Grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten i Sverige är värt att försvara och snarare förstärka än att, såsom är på väg att ske, perforera det med nya undantag.

Ilan Sadé
Partiledare för Medborgerlig Samling

FAKTA: Förslaget till ny grundlag

Ursprunget till det nya lagförslaget handlar om att förbjuda tjänster som Lexbase där allmänheten får tillgång till offentliga dokument från domstolar. Genom inskränkningar på offentlighetsprincipen vill politiker skydda dömda brottslingars integritet.

Den liberala tankesmedjan Timbro varnar för att domstolar kommer kunna styra över medier om grundlagen blir verklighet. En del av de skrivna förslagen tolkas som att det kommer bli förbjudet att rapportera om kriminella invandrare.

Förslaget har mött hård kritik från flera remissinstanser, bland annat från hovrättsrådet Katarina Rikte som är verksam vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

– Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Därför säger vi att såhär kan man inte göra. Det går inte! sade hon tidigare till Nyheter Idag.

Hela propositionen kan laddas ner från regeringen hemsida.

Det har även skapats en kampanj för att stoppa grundlagsändringen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag