Gudrun Schyman (F!) krävs på skattetillägg

Gudrun eldar upp pengar i Almedalen Foto:Haxpett/Flickr
  • Onsdag 10 jan 2018 2018-01-10
E-post 619

STOCKHOLM Gudrun Schyman (F!) har försökt göra avdrag på 76 000 kronor för sina föreläsningsresor, något som Skatteverket slagit ner på. Istället åläggs nu Schyman med skattetillägg på 14 083 kronor.
– Som jag ser det har jag gjort allt enligt Skatteverkets tidigare bedömningar, säger Gudrun Schyman.

Partiledaren för feministiskt inititativ, Gudrun Schyman, krävs på skattetillägg. Detta efter att hon försökt göra avdrag på 76 000 kronor för tillfälligt arbete och dubbel bosättning i samband med att hon genomfört uppdrag där hon utbildat och föreläst. Nyheten kommer från nyhetsbyrån Sirén, via Aftonbladet. 

Skatteverket beviljar inte Schyman avdraget på 76 000 kronor, istället åläggs hon att betala 14 083 kronor.

Schyman säger till nyhetsbyrån Sirén att hon har begärt en omprövning av ärendet.

– Som jag ser det har jag gjort allt enligt Skatteverkets tidigare bedömningar, säger Schyman till Sirén. 

Till Sirén säger Schyman också att hennes begäran om att göra avdrag, för tillfälligt arbete och dubbla bostäder, skedde av misstag. När Skatteverket ifrågasatt Schymans avdragsbegäran ändrade hon istället till att det skulle avse tjänsteresor, men skatteverket accepterade fortfarande inte Schymans begäran. Schyman har nämligen inte arbetat i Malmö när hon övernattat där, något som är ett krav för att skatteverket ska godkänna den typen av avdrag.

Under gårdagen twittrade Schyman att Feministiskt initiativ valt att använda ordet skattekraft istället för skattekvot i sitt förslag till statsbudget. Nu när Schyman inte får tillåtelse att göra de avdrag hon velat göra bidrar hon således med minst 14 083 kronor i form av skattetillägg.

Uppdatering: Gudrun Schyman har gjort ett uttalande om det hela på Feministiskt initiativs hemsida. Bland annat skriver Schyman:

När jag deklarerade för 2016 års inkomst gjorde jag samma avdrag som vanligt MEN jag råkade sätta summan i fel ruta, i den för dubbelt boende i stället för i rutan för utgifter för inkomstens förvärvande. När jag fick kännedom om detta, efter förfrågan från Skatteverket, så rättade jag till det. Trots denna rättelse vidhåller Skattekontoret centralt att avdraget för övernattningslägenheten inte ska godkännas. Skattekontoret i Simrishamn är av en annan uppfattning. Jag vill veta vilka regler som ska gälla och har därför begärt en överprövning av ärendet.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag