Här är ISIS interna regelbok för sexslavar: ”Tillåtet att slå, köpa, sälja och byta”

  • Tisdag 8 sep 2015 2015-09-08
E-post 572

IRAK  Terrorgruppen IS har producerat en regelbok för behandling av kvinnliga fångar och slavar. I boken får man svar på frågor om vad som är tillåtet och förbjudet enligt islamsk lag. Bland annat framkommer det att handel och sex med barn är tillåtet. Muslimska experter runt om i världen fördömer dock dokumentet som de menar bygger på grava misstolkningar.

Ett regelhäfte som stipulerar IS lagar för vad som är tillåtet och inte när det gäller behandlingen av kvinnliga fångar och slavar har cirkulerats i staden Mosul i norra Irak och dess närområde. Häftet har producerats av något som kallas research och fatwa avdelningen inom islamiska staten och offentliggjordes i december förra året av The middle east media research institute (MEMRI) som är en ideell organisation i Washington.

Häftet producerades troligen som ett svar på de rapporter som kom sommaren 2014 om att IS tagit yazidiska flickor och kvinnor som sexslavar. Skrivet i formen av en så kallad FAQ, eller ”vanliga frågor,” klargör den reglerna kring kvinnor och slavägande.

Boken heter ”Frågor och svar om att ta fångar och slavar” och sägs bygga på de så kallade islamska sharialagarna. Muslimska skriftlärde världen över har dock fördömt dokumentet som de menar är extremistiskt, arkaiskt och hycklande. Det speglar inte alls den dominerande muslimska tro som finns representerad i världen menar de, utan bygger på extrema misstolkningar av de islamska heliga skrifterna.

Några av frågorna frågorna och svaren i häftet lyder,

Fråga, är det tillåtet att ha sex med en kvinnlig fånge direkt efter att hon tillfångatagits?

Svar, ja, om hon är oskuld är det tillåtet för hennes herre att ha sex med henne direkt efter tillfångatagandet. Om hon inte är oskuld emellertid måste hennes livmoder först bli renad.

Fråga, är det tillåtet att sälja en kvinnlig fånge?

Svar, det är tillåtet att köpa, sälja, byta och ge bort kvinnliga fångar ty de är endast egendom att handlas med så länge detta inte är till skada för den muslimska församlingen.

Fråga, om två eller fler män köper en slav tillsammans. Är det då tillåtet för var och en av dem att ha sex med henne?

Svar, det är förbjudet att ha sex med en kvinnlig fånge om mannen inte har exklusiv äganderätt till henne. En man som äger en kvinna tillsammans med andra män får inte ha sex med henne förrän de andra delägarna säljer eller ger honom deras andelar.

Fråga, om en man dör, vad säger reglerna om den kvinna han ägde?

Svar, en kvinna ärvs då som lösöre precis som alla andra ägodelar mannen efterlämnar. Hon får dock endast utföra service, inte sex om till exempel en far eller någon av sönerna ärver henne, eller om flera personer ärver henne tillsammans.

Fråga, är det tillåtet att ha sex med en kvinnlig slav som ännu inte nått puberteten?

Svar, det är tillåtet att ha samlag med en kvinnlig slav som ännu inte nått puberteten om hon är redo för det. Om hon inte är redo för samlag så räcker det att man åtnjuter henne utan samlag.

Fråga, är det tillåtet att slå en kvinnlig slav?

Svar, det är tillåtet att slå en kvinnlig slav om det är en ”darb ta´deeb” disciplinär agning. Men det är förbjudet att använda ”darb al-takseer” (brytande slag), ”darb al-tashiffi” (prygel för att erhålla erotisk njutning) eller ”darb al-ta´dheeb (tortyr). Det är också förbjudet att slå henne i ansiktet.

Fråga, vad är det jordliga straffet för en slav som rymmer från sin herre?

Svar, hon har inget straff i Allahs Sharia. Hon skall dock erhålla reprimand som verkar avskräckande för andra att följa hennes exempel.

I de övriga reglerna framkommer även bland annat att det inte är tillåtet att separera små barn från deras mödrar genom att de säljs till olika ägare, samt att det är tillåtet att köpa kvinnliga släktingar. Dock inte att ha sex med bägge närvarande. När en kvinnlig slav blir gravid och föder barn får hon inte längre säljas är ytterligare en regel som framkommer.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag