Heberlein: Annie Lööfs och Centerpartiets ansvar för haveriet med gymnasielagen

Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 21 okt 2019 2019-10-21
E-post 4281

Trots omfattande kritik från bland annat lagrådet lyckades regeringen, med hjälp av Centerpartiet, klubba gymnasielagen som gav afghanska män utan asylskäl rätt till uppehållstillstånd. För Centerpartiet och Annie Lööf, berusade av sin självbild som anständighetens förkämpar, handlade beslutet om medmänsklighet. Men resultaten av Lööfs banala godhet har varit katastrofala, skriver Ann Heberlein.

Den så kallade gymnasielagen som medger ensamkommande unga som nekats asyl rätt att stanna i Sverige för att slutföra sina gymnasiestudier har varit minst sagt omstridd sedan den började gälla den 1 juli 2018, ja faktiskt ända sedan den föreslogs. I mars 2018 fick den svidande kritik av Lagrådet: ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”, menade Lagrådet och kritiserade lagen bland annat för att vara otydlig och rättsosäker.

Lagen klubbades ändå, med hjälp av Centerpartiet, igenom trots att de uttryckte tvekan inför den: ”Lagförslaget från regeringen är illa utformat och illa framtagen”, sade Annie Lööf, men valde ändå att ge lagen stöd eftersom ”de medmänskliga och humanitära konsekvenserna skulle bli för stora om lagförslaget stoppades”.

När lagen väl trätt i kraft så stötte den på patrull upprepade gånger: Migrationsdomstolarna i både Malmö och Stockholm underkände den. Gymnasielagen ansågs strida mot överordnade lagar.

Dessutom menade migrationsdomstolarna att lagen brast eftersom kraven på identitetsbevis sänkts. Man kunde alltså inte vara säker på att den som ansökte om att få stanna i Sverige med hänvisning till gymnasielagen verkligen var den han utgav sig för att vara.

I veckan kom så skarp kritik från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Anders Knape, ordförande på SKL menar att de gång på gång påtalat brister med lagen: ”Nu upplever vi att våra medlemmar inte mäktar med längre” säger han och fortsätter ”det är inte många som kommer att få stanna som en konsekvens av den här lagen. Vi har låtit dem trampa vatten och kämpa med ett mål som de inte har förutsättningar att nå”.

Många av dem som fick stanna med hänvisning till gymnasielagen saknar nämligen tillräcklig studiebakgrund för att klara av studierna – och ett villkor för att de ska få stanna är just att de klarar studierna.

Jag var en av dem som kritiserade gymnasielagstiftningen, på två grunder:

För det första så måste, hävdade jag, svensk lag gälla. Svenska myndigheter måste tillämpa och följa svensk lagstiftning. Alltså måste den som fått avslag på sin ansökan om asyl omedelbart lämna landet – och i det fall han inte gör det av fri vilja måste våra myndigheter se till att deras egna beslut verkställs genom tvångsutvisning.

För det andra så utgör gymnasiestudier inte ett rimligt skäl för uppehållstillstånd eller asyl. Gymnasiestudier leder inte till flyktingstatus – resonemanget är befängt. Enligt FN:s Flyktingkonvention ska den som riskerar förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss grupp betraktas som flykting. Det centrala i resonemanget är alltså risken för förföljelse.

Gymnasielagstiftningen perverterar och underminerar både svensk lagstiftning och FN:s flyktingkonvention.

Med facit i hand kan vi konstatera att den inte heller lett till särskilt mycket gott för dem som fick stanna – rapporter om drogmissbruk, hemlöshet och kriminalitet bland de unga ensamkommande har varit återkommande i media det senaste året. Deras utsatta situation har gjort dem till lätta byten för människor med dunkla avsikter. RFSU larmade om att ensamkommande ställer upp på sex i utbyte mot en sängplats.

Också kriminella gäng och mindre nogräknade arbetsgivare har utnyttjat deras utsatthet: De används för att sälja droger  och för att arbeta svart under svåra förhållanden.

De ”humanitära och medmänskliga konsekvenserna” har sannolikt inte fallit ut på det sätt Annie Lööf föreställde sig.

I själva verket har den lagstiftning hon bidrog till att driva igenom orsakat stor skada och stort mänskligt lidande, och idag befinner sig tusentals unga ensamkommande i ett limbotillstånd.

Det är nu nämligen dags att ansöka om förlängt uppehållstillstånd för dem som beviljades sådant med hänvisning till gymnasiestudier. Ett krav för att få förlängning är dock att de klarat sina studier, vilket få uppges ha gjort. För dem väntar avslag och utvisning.

Vad kan vi lära av den här soppan? Att goda avsikter inte alltid ger goda konsekvenser. Det är det som jag kallar för banal godhet – när människor fattar beslut och agerar på grundval av sin drift att framstå som goda snarare än baserat på en rimlig konsekvensanalys.

Gymnasiehaveriet var nämligen inte svårt att förutse. Vi var många som sade att exakt det som händer nu skulle hända. Annie Lööf, berusad av sin bild av sig själv som anständighetens och medmänsklighetens förkämpe, valde att slå dövörat till. Det har orsakat stor skada.

Ann Heberlein och maken Erik van der Heeg har en podd ihop. Lyssna på senaste avsnittet här:

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag