Heberlein: Inga bevis för att Aftonbladets ”genusdagis” leder till mindre kvinnovåld

Foto: Unsplash/Hailey Kean/Nyheter Idag/Skärmdump Aftonbladet
  • Måndag 19 aug 2019 2019-08-19
E-post 744

Motverka ”traditionella könsroller och könsmönster” hos barn i förskolan och skolan. Det är Aftonbladets senaste drag för att komma tillrätta med kvinnors otrygghet och alla de överfallsvåldtäkter som vi tvingas läsa om efter varje helg. Man påstår också att hårdare straff ”inte löser problemet”. Men Aftonbladet, och dess skribent Susanna Kierkegaard, ägnar sig bara löst tyckande utan något stöd i fakta, skriver Ann Heberlein.

Aftonbladets ledarredaktion uppmärksammade i veckan i en ledartext med rubriken: ”Genusdagis är bättre än en ny pepparsprej” att kvinnors otrygghet ökat, något som bland annat tar sig uttryck i en rekordstor försäljning av pepparspray.

I sedvanligt fostrande ton menar skribenten, Susanna Kierkegaard, att pepparspray inte är svaret. Med hjälp av ett krystat exempel tonar hon ner risken att bli utsatt för övergrepp: ”om du har en jättestor godisskål med jättemånga godisbitar och en är förgiftad vore det väl dumt att låta dig hindras av denna enda förgiftade godisbit”, skriver Kierkegaard förnumstigt. Andemeningen är naturligtvis att rädslan för att bli utsatt för våld och övergrepp inte står i proportion till den faktiska risken.

Jag tillhör dem som menar att människors oro bör tas på allvar. Faran att bli utsatt för våld eller våldtäkt bör inte överdrivas, men inte heller viftas bort. Naturligtvis är det allvarligt att anmälningarna om våldtäkt ökat de senaste åren liksom att kvinnor rapporterar att de upplever en ökad otrygghet.

I den senaste Nationella trygghetsundersökningen – den publicerades i slutet av juni detta år – uppger hela 42 procent av kvinnorna mellan 20 och 24 år att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Motsvarande andel bland män i samma åldersgrupp är 16 procent.

Vi har alltså ett problem. Kvinnors liv begränsas av oro för att utsättas för brott i betydligt högre utsträckning än mäns liv. Det är ett jämställdhetsproblem. Det är naturligtvis glädjande att Aftonbladets ledarsida uppmärksammar detta problem – men de åtgärder som föreslås är förbryllande. Kierkegaard föreslår nämligen ”genusdagis” som en lösning på det accelererande och alltmer akuta hotet mot kvinnors frihet och trygghet. Kierkegaard tror nämligen att det ökade antalet våldtäkter beror på stereotypa föreställningar om kön – trots att det inte finns någon forskning som stöder hennes påstående.

En rapport från Uppsala Universitet från 2017 betonar att det saknas kvantitativa analyser av hur ”normmedveten” och ”genusneutral” pedagogik påverkar barnens normer. I en mindre studie har 30 barn från ”normmedvetna” förskolor intervjuats samt 50 barn från ”kontrollförskolor”, det vill säga förskolor utan ovan nämnda inriktning. Studien visar att barn från normmedvetna förskolor var mer intresserade av att leka med barn av motsatt kön och mindre benägna att visa könsstereotypiska åsikter.

Det finns alltså absolut ingenting som tyder på att det Kierkegaard kallar för ”genusdagis” skulle leda till mindre våld mot kvinnor. Faktum är att effekterna av en ”normmedveten” och ”könsneutral” pedagogik är ytterst oklara – ändå står det numera inskrivet i LPFÖ 18 (Läroplan för förskolan) att förskolan ska motverka könsmönster och könstereotypa uppfattningar.

Kan man vara säker på att motverkandet av ”könsmönster” och ”könsstereotypa” uppfattningar får önskade konsekvenser, det vill säga ökad jämställdhet mellan män och kvinnor?

Tänk om den könsneutrala pedagogiken får andra konsekvenser, som till exempel osäkerhet kring könsidentitet och könsroller? Tänk om det ökade antalet unga människor med oklar könsidentitet – ett tillstånd som orsakar stort lidande – är ett resultat av en ”normmedveten” och ”könsneutral” pedagogik?

Kierkegaards resonemang är alltså symtom på ett större problem – nämligen den svenska samtidens oförmåga att skilja på åsikter och fakta. Det är Kierkegaards åsikt att genusdagis är lösningen på kvinnors otrygghet. Det finns ingen fakta som backar upp hennes åsikt.

Lyssna på senaste avsnittet av Ann Heberleins och hennes make Erik van der Heegs podd Hemma hos:

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag