Heberlein: Kultur- och medievänstern fortsätter att göra sig dumma om ”svenska värderingar”

CC BY-SA 2.5
Bilden är ett montage Foto: Markus Bernet Wikipedia/ Nyheter Idag
  • Måndag 15 jul 2019 2019-07-15
E-post 385

När Ebba Busch Thor gör ett utspel om ”gemensam etik” och värderingar är reaktionen från vänsterns kulturrelativister – som ofta bor i vita bostadsområden fjärran från integrationsproblem – förutsägbar. Det koketteras i att man inte vet vad svenska värderingar är, det gapas om fascism. Men frågan om värderingar är för viktig för att tramsas bort av intellektuellt ohederliga kverulanter, skriver Ann Heberlein.

En lika förutsägbar som tröttsam debatt om svenska värderingar pågår än en gång i den svenska offentligheten. Debatten ha blossat upp med jämna mellanrum sedan våren 2016 då både Ebba Busch Thor (KD) och Anna Kinberg Batra (M) slog ett slag för de svenska värderingarnas plats i den svenska kulturen.

Reaktionerna på utspelen etablerade ett numera välkänt mönster: Partiledare, företrädesvis med konservativa sympatier, med behov av att framstå som handlingskraftiga, lanserar svenska värderingar som lösning på diverse, företrädesvis integrationsrelaterade problem. En strid ström av debattartiklar, kulturtexter och ledarstick som förnekar förekomsten av svenska värderingar följer.

Supervita och superpriviligierade medelklasskulturarbetare bosatta i supervita områden koketterar med att de inte vet vad svenska värderingar är. Snusförnuftiga typer med folkfostransambitioner berättar pedagogiskt för folket att köttbullarna är turkiska och Lucia kommer från Italien. Mer hysteriskt lagda personlighetstyper ylar om ”åsiktskontroll” och fascism.

Nu var det alltså dags igen. Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson gick hårt ut på Moderaternas dag i Almedalen och argumenterade för en form av integrationsplikt. I en debattartikel menade duon att en kurs i svenska värderingar ska vara obligatoriskt för att få bidrag.  Ebba Busch Thor (KD) följde upp på Kristdemokraternas dag och hävdade att ”mångfalden behöver en gemensam etik”.

Efter Ebba Busch Thors hävdande av svensk kultur och svenska värderingar följde en veritabel vantolkningsfest som nog peakade med Margit Silbersteins bisarra påstående i en epistel i DN där hon hävdade att kd-ledaren ville tvinga Silberstein, som är av judisk börd, att fira jul.

Kulturrelativisterna i alla läger hurrade i kör på sociala medier – trots att varje normalbegåvad person förstod att det inte var det Ebba Busch Thor avsåg. Ebba Busch Thor inskärpte vikten av att förstå och respektera svensk kultur och svenska värderingar: Inte att nödvändigtvis utöva dem.

Nå. Finns det ett behov av att upplysa människor som ska bo i Sverige om svenska värderingar? Ja, naturligtvis finns det både argument för och behov av det.

Sverige är nämligen, när vi talar om värderingar, ett tämligen extremt land. I World Values Survey, en global studie som undersöker människors inställning till sådant som demokrati, jämställdhet, tillit till samhället och varandra i nästan hundra länder utmärker sig Sverige.

Svenskar är i mycket låg utsträckning religiösa, en hög andel av befolkningen hyser emancipatoriska värderingar vilket innebär att vi värderar individens frihet och självförverkligande högt. vi litar i hög grad på samhällets institutioner, vi hyser tillit till våra medmänniskor och hyser i låg utsträckning sexistiska, homofoba eller rasistiska åsikter.

Svenskar är, kort sagt, toleranta, tillitsfulla och generösa. Vi känner oss trygga, jämställda och har en positiv inställning till invandring. Detta gör oss unika i världen.

Majoriteten av de som kommit till Sverige de senaste åren har lämnat länder som Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia och Marocko: länder som, enligt WVS, befinner sig i andra änden av värderingskalan.

Muslimska länder präglas, till skillnad från det sekulära Sverige, av traditionella, patriarkala värderingar där kollektivet är viktigare än individen och överlevnad viktigare än självförverkligande. Det här är auktoritära samhällen med en annan syn på kvinnors och barns rättigheter och värde och där diskussionen om sexuella minoriteters rättigheter närmast är obefintlig.

Självklart blir det problem när dessa olika värderingssystem möter varandra. Vi kan inte förvänta oss att människor omprogrammeras till att omfatta svenska värderingar om jämlikhet mellan könen, allas rätt att älska vem de vill, oavsett kön, att barnaga är misshandel, att religion är en privatsak et cetera så fort de passerar Öresundsbron.

Värderingar är, som man brukar säga, sega: De tar tid att förändra, både på ett individuellt och strukturellt plan. De fri- och rättigheter vi tar för givna idag har inte kommit gratis – och de kan komma att inskränkas om vi inte värnar dem.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag