Heberlein: Kvinnor som kan – om sexskandalerna på HVB-hemmen

Foto: Nyheter Idag/Facebook/Instagram
  • Tisdag 7 maj 2019 2019-05-07
E-post 160

Banala, sexistiska föreställningar hos ansvariga och hos medier om kvinnor som offer, ”goda” och oskyldiga har hindrat skandalerna med sexuella relationer mellan kvinnlig personal och ensamkommande unga män/pojkar från att offentliggöras och stoppas. skriver Ann Heberlein. I sin krönika gör hon en vidräkning med sexskandalernas kolportörer och möjliggörare, de som stod vid sidan om och lät det hela inträffa.

Så kom ännu ett avslöjande om medelålders kvinnor som utnyttjar yngre män sexuellt i HVB-svängen. Radio Sjuhärad rapporterar om att flera kvinnor som jobbat på boenden för ensamkommande asylsökande pojkar i Sjuhärad har inlett otillbörliga relationer med pojkar. Kvinnorna uppges vara i 40-årsåldern och pojkarna mellan 16 och 18 år gamla.

Jag har uppmärksammat övergreppen på HVB-hem i flera artiklar. Den första texten på temat skrev jag våren 2017, för ganska exakt två år sedan. Sedan dess har flera övergrepp på HVB-hem avslöjats. För knappt en månad sedan slog flera organisationer som arbetar med ensamkommande i Göteborg larm om att unga ensamkommande fått betala med sin kropp för att få husrum.

Matilda Brinck-Larsen, verksamhetsansvarig för Agape som arbetar med just ensamkommande, säger att förövarna i många fall är familjehemsförälder: ”Det har lett till att omsorg övergått till en sexuell relation där de (ungdomarna) känt sig utnyttjade och fått lägga konsekvensen av att bli utkastade om de berättar om det i potten”, säger hon till GP.

Läs mer: Afghaner sexutnyttjas av frivilliga – nu talar kritisk eldsjäl ut : ”Har skapats en gränslöshet”

Jag började intressera mig för problematiken med äldre kvinnor som inleder sexuella relationer med yngre, asylsökande män redan sommaren 2016. Då fick jag nämligen information från anställda på HVB-hem i Skåne om att det förekom att personal liksom volontärer och ”gode män” inlett sexuella relationer med de betydligt yngre män, män som stod i ett tydligt beroendeförhållande till kvinnorna. Jag talade med flera personer med insyn i verksamheten men eftersom ingen ville ställa upp med sitt namn i en intervju kunde jag inte skriva om det; de var rädda för repressalier. Det var ju deras arbetskamrater det handlade om.

Våren 2017 började notiser om polisanmälningar angående sexuella övergrepp på ensamkommande män av äldre kvinnor dyka upp, framförallt i landsortspressen. Först då kunde jag skriva om det – och blev anklagad för att smutskasta goda kvinnors varma och altruistiska engagemang för flyktingbarn.

Det gjorde mig både arg och frustrerad. Min förhoppning när jag lyfte övergreppen på HVB-hemmen var att någon redaktion med större resurser än jag har skulle göra en rejäl granskning av det som skedde på HVB-hem och i familjehem runt om i landet. Det hände inte – och övergreppen fortsatte.

En god vän med stor insikt i de ensamkommandes liv i Sverige sade vid ett tillfälle till mig att ”förr eller senare kommer de här killarna att börja berätta. Det kommer att bli en enorm skandal”.

Varför har både ansvariga ute i verksamheterna och media blundat för de övergrepp som pågått och pågår?

Jag tror att förlegade och sexistiska föreställningar om kvinnor och män är i alla fall en del av förklaringen. Kvinnor betraktas som goda. Kvinnor ses som offer. Aldrig förövare. Det är en banal och felaktig föreställning. Män är tveklöst överrepresenterade i brottsstatistiken, inte minst när det gäller sexualbrott: men kvinnor kan också.

Historien berättar att fenomenet med vuxna i maktpositioner som utnyttjar de barn och unga de har till uppgift att värna och vårda inte är okänt. Tvärtom. De sexuella övergrepp som pågick i katolska kyrkan i decennier är numera både väl kända och väl dokumenterade.

Den statliga Vanvårdsutredningen från 2011 berättar om fysiska, psykiska och sexuella övergrepp på svenska barnhem och i fosterfamiljer, från 1920-talet och fram till 1980-talet. 90 procent av de tidigare barnhemsbarnen och fosterbarnen som intervjuas i Vanvårdsutredningen uppger att de varit utsatta för någon form av övergrepp.

Att tysta ner övergrepp har aldrig varit någon god strategi. Det borde vi ha lärt oss. Och att kvinnor inte alltid har goda avsikter torde vara uppenbart för alla.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag