Henrik Sundström (M): Noll koll – Bah Kuhnke har totalfel om EU och migrationspolitiken

Foto: Privat/Europaportalen.se
  • Onsdag 15 maj 2019 2019-05-15
E-post 4264

DEBATT Länder måste själva få bestämma hur många migranter de ska ta emot. Det är inget som EU ska lägga sig i – tvärtemot vad grönröda politiker som Alice Bah Kuhnke (MP) tycker. För att få kontroll på migrationsströmmen ska asylmigranter inte släppas in i EU överhuvudtaget utan att först ha fått sin sak prövad – utanför EU:s gränser, skriver Henrik Sundström, kandidat till EU-parlamentet för Moderaterna.

En majoritet av Sveriges befolkning vill inte att Sverige ska ta emot fler migranter från orosdrabbade länder (Yougov/Europaportalen 2019-05-13). Sett till de ekonomiska och sociala konsekvenser som har blivit följden av de senaste decenniernas migrationspolitik, är detta en hållning som är fullt förståelig. Därmed inte sagt att det svenska folket ställer sig kallsinniga till att hjälpa människor som är i behov av skydd.

De danska socialdemokraterna har lagt fram ett förslag som lyckas förena båda dessa mål. Tanken är att upphäva möjligheten att söka asyl efter att först ha smugglats in i EU. Istället ska skyddsbehov bara kunna prövas i mottagningscenter utanför EU.

På så sätt kan vi upprätthålla asylrätten samtidigt som incitamentet att ta sig till EU med hjälp av den grova organiserade brottsligheten tas bort. Rätten att få sin asylansökan prövad innebär nämligen inte någon automatisk rätt att få bosätta sig i det land som har prövat asylansökan.

Vi bör göra allt vi kan för att stödja det danska förslaget. Migrationspolitiken har en såpass stark sprängkraft, att alternativet vore ett EU som börjar falla sönder.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Alice Bah Kunhke, Miljöpartiets toppkandidat inför EU-valet, att hon vill straffa länder som inte är med och tar ”ansvar” för migranter som kommer till Europa.

Hur många flyktingar olika länder vill ta emot, måste alla länder själva få komma fram till. Genom ett renodlat kvotflyktingssystem kan resurserna riktas mot de som behöver dem bäst, de svagaste och allra mest utsatta. Dagens system belönar bara den starkaste eller rikaste, med möjligheten till ett nytt liv i Europa.

Oavsett vad Alice Bah Kuhnke eller någon annan må tycka, så är det en fullt legitim politisk åsikt att vilja begränsa och reglera invandringen till en stat. Naturligtvis ska länders regeringar alltid agera i enlighet med det program och det mandat som de har blivit valda på.

Vi kan inte använda EU-systemet för att tvinga enskilda länder att ta emot flyktingar, i strid med deras befolkningars demokratiskt uttryckta önskan. Det var överhuvudtaget inte något krav som kom med EU-medlemskapet.

Om debattören

Henrik Sundström är kandidat för Moderaterna till EU-parlamentet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag