Hovrätten fastslår tingsrättens dom i Lisa Holm fallet

Bild: Youtube
  • Onsdag 10 feb 2016 2016-02-10
E-post 11

JÖNKÖPING Göta hovrätt meddelade idag den 8 februari att de fastställer tingsrättens tidigare beslut om livstids fängelse för den åtalade Nerijus Bilevicius för mordet på Lisa Holm. Försvarets yrkanden lämnas helt utan bifall.

Under måndagen offentliggjordes Göta hovrätts beslut i överklagandet i mordet på Lisa Holm. Försvarsadvokat Inger Rönnholms förstahandsyrkande på ett frikännande för sin klient Nerijus Bilevicius avslogs av en enig hovrätt. Även andrahandsyrkandet om ett nedsättande av straffet avslogs, liksom tredjehandsyrkandet om en rättspsykiatrisk undersökning av den åtalade.

Hovrätten skriver att bevisningen mot den åtalade är stark. Särskilt pekar rätten på det DNA som hittats på Lisa Holms kropp och kläder och som visat sig härstamma från Bilevicius. Hovrätten pekar också på det faktum att det inte hittats några DNA-spår från någon okänd alternativ gärningsman.

Hovrätten fäster ingen vikt vid  Nerijus Bilevicius hustrus nya vittnesmål i rätten där hon ändrade sina tidigare utsagor och nu ger honom alibi, utan konstaterar tvärtom att det finns bevisning som talar för att han i stället för att vara hemma, körde sin bil mellan Blomberg och Martorp och tillbaka vid den aktuella tidpunkten. Som förklaring till att hon ändrat sig gällande alibit uppgav hustrun att polisen hade pressat henne under de förhör som tidigare hållits med henne. I förhöret i hovrätten säger hon att hon ska ha känt sig tvingad att välja mellan sin man och sitt barn. ”Hon skulle få åka hem om hon sade det som polisen ville att hon skulle säga”, står att läsa i domen.

Ytterligare ett vittne för försvaret var den pensionerade kriminalkommissarien Pål Johansson. Johansson riktade under förhandlingen kritik mot det sätt på vilket förhörsledaren Niklas Lindström uttryckte sig under vissa av polisförhören med Nerijus Bilevicius och hustrun Irina Bileviciene. Enligt Johansson fanns det i dessa förhör inslag av att Niklas Lindström brast i objektivitet och lämnade irrelevant information till Nerijus Bilevicius och Irina Bileviciene som endast hade till syfte att påverka dem psykologiskt och göra dem oroliga. Niklas Lindström har besvarat kritiken och förklarat vilka överväganden som låg bakom det sätt han agerade på under dessa förhör. Detta kommenteras inte vidare i dagens hovrättsdom.

Hovrätten har övervägt yrkandet om en rättspsykiatrisk undersökning och bedömer att det inte har framkommit något om Nerijus Bilevicius person som pekar på att han lider eller har lidit av en allvarlig psykisk störning. Hovrätten avslår därför yrkandet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag