Ilan Sadé (MED): Folkhälsomyndigheten – redovisa era underlag!

Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling, Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Foto: Nyheter Idag
  • Fredag 27 mar 2020 2020-03-27
E-post

Folkhälsomyndigheten behöver redovisa sina beslutsunderlag och konsekvensanalyser för allmänheten. Extra viktigt är det nu när Sverige valt en egen väg genom Coronakrisen och myndigheten fått kritik och blivit ifrågasatt. Ökad transparens skulle leda till ökat förtroende för myndigheten eller att brister i bedömningar sakligt kunde påvisas och korrigering av strategi snabbt kunde göras, skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Sverige utmärker sig som landet i Europa som än så länge har gått sin egen väg genom Coronakrisen, i och med att svenska staten inte har infört några långtgående restriktioner för att hindra smittspridning. Osäkerheten gällande epidemins omfattning i Sverige och hur många som kan komma att dö eller få bestående men av sjukdomen är fortfarande stor.

Folkhälsomyndighetens bedömningar är i det här läget bokstavligt talat av livsavgörande betydelse för stora delar av befolkningen.

Myndighetens och regeringens bedömningar och beslut har varit föremål för kritik och ifrågasättande. Detta är inte så underligt, givet att i stort sett hela resten av världen fattar annorlunda beslut än Sverige.

Har vi verkligen fattat de bästa – eller snarare minst dåliga – besluten? Skyddar vi våra riskgrupper på bästa möjliga vis, utan att för den sakens skull stänga ned hela samhället? Det finns en välgrundad förväntan om att en ansvarsfull stat tillämpar en försiktighetsprincip när osäkerheten är så stor.

För den vanliga medborgaren är det slående hur beskeden från svenska experter och Folkhälsomyndigheten hela tiden ändras. På grund av detta och i ljuset av att Sverige sticker ut genom avsaknaden av beslut från statsmaktens sida är det inte underligt att kritiska röster höjs.

Bristen på öppenhet när det gäller myndighetens beslutsunderlag försvårar för allmänheten att förstå vad som pågår och blir en källa till misstro. En ökad transparens när det gäller beslutsunderlagen skulle sannolikt bidra till ett ökat förtroende för Folkhälsomyndighetens och regeringens bedömningar, alternativt påvisa vilka brister som finns, vilket skulle kunna leda till snabba korrigeringar.

Därför är det märkligt att de underlag och expertutlåtanden som är styrande för Folkhälsomyndighetens agerande inte är öppna för allmänheten och för media att granska.

Medborgerlig Samling kräver att regeringen omedelbart uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att öppet redovisa underlag i allmänhet och konsekvensbedömningar i synnerhet som ligger till grund för myndighetens beslut, vilka har haft så stor inverkan på den svenska linjen i Coronakrisen.

Oavsett om man lutar åt att Sverige har begått ett stort misstag eller om man tror att det snarare är resten av världen som har löpt amok, måste man se öppenhet rörande vad som styr den svenska linjen som någonting önskvärt. Givetvis måste en sekretessprövning ske gällande uppgifter vilka skulle kunna skada Sveriges säkerhet om de lämnades ut, men i det stora hela lär det finnas en hel del data och utlåtanden som är mer skadliga för vår säkerhet så länge de är höljda i dunkel.

Sveriges befolkning har rätt att få veta bakgrunden till de val som har gjorts och om det finns prognoser om vart vi är på väg. Detta är ingenting som kan vänta till dess att krisen har passerat och utvärderingar kan ske, för då kan vi inte längre påverka politiken baserat på ett sådant material. Tiden för öppenhet och ärlighet är nu.

Om debattören

Ilan Sadé
Partiledare för Medborgerlig Samling

Ilan Sadé är också delägare i Nyheter Idags ägarbolag Nitek AB

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag