Ilan Sadé (MED): Tillbaka till det sanna normalläget

Ilan Sadé (MED). Foto: News Øresund - Jenny Andersson (CC BY 3.0) / Nyheter Idag
  • Söndag 15 aug 2021 2021-08-15
E-post 936

De som har varnat om ett nytt normalläge med en statsmakt som förbehållslöst begränsar människors frihet i allmänhälsans namn har dessvärre fått rätt. Därför bör regeringens förslag om förlängning av pandemilagarnas giltighet stoppas, skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Regeringen föreslår nu att den så kallade covid-19-lagen och den särskilda lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska förlängas i tid till och med januari 2022. Lagarna har redan förlängts en gång tidigare och ger regeringen mycket långtgående befogenheter att inskränka människors rätt att samlas och näringsidkares möjligheter att bedriva verksamhet. I praktiken har det rått demonstrationsförbud i Sverige under första halvåret 2021, trots att data pekar på att smittspridning utomhus är en ganska marginell företeelse.

Begränsningarna har stegvis mildrats under de senaste månaderna, men regeringen har alltså enligt lag möjlighet att helt på egen hand återinföra och utöka restriktionerna. Nu närmar vi oss dessutom ett valår, med allt vad det innebär när det gäller behov av möten och manifestationer.

Att ge en regering, som därtill är historiskt svag, mandatet att själv bestämma om nya begränsningar av grundläggande medborgerliga friheter är inte acceptabelt. Jag säger därför definitivt nej till en förlängning av undantagslagarna när det gäller covid-19. Om ett stort behov av begränsningar skulle uppstå p g a en ökning av antalet svårt sjuka, kan riksdagen med kort varsel samlas och stifta lag på nytt. Det behövs inga nya utredningar eller remisser i ett sådant läge, eftersom lagtexterna redan är på plats sedan tidigare. Riksdagen bör alltså behålla den makten och inte lämna över den till en regering som bara har aktivt stöd av en tredjedel av riksdagen.

Mitt ställningstagande knyter också an till frågor om krav på vaccinpass och liknande begränsningar som har införts i ett antal länder och som diskuteras livligt.

Personer som är vaccinerade och/eller har antikroppar efter tillfrisknande har statistiskt sett betydligt bättre motståndskraft än övriga mot de nya mutationer av viruset som hittills har utvecklats. Vaccinet mot covid-19 är numera allmänt tillgängligt i Sverige. En hög vaccinationsgrad i befolkningen är därför av godo för att undvika överbelastning inom sjukvården och för att hålla antalet svårt sjuka och dödsfallen på så låg nivå som möjligt.
Med det sagt, finns här rimlighetsavvägningar att göra. Vi är på väg att nå en hög vaccinationsgrad på frivillig väg. Att indirekt tvinga vuxna människor att vaccinera sig, när det i huvudsak är var och ens egen hälsa som saken gäller, saknar rimlig grund. Här behöver vi stå upp för medborgerliga friheter.

Det finns en internationell trend att se smittspridning i sig som ett stort problem som måste bekämpas till nära nog varje pris, snarare än att hålla ögonen på antalet svårt sjuka, belastningen på sjukvården och huruvida icke vaccinerade äventyrar de vaccinerades hälsa. Spridning av ett visst virus kan knappast i sig vara det som ska bekämpas med hela den politiska arsenalen. Då skulle varje säsongsinfluensa och varje förkylningsvirus också föranleda restriktioner. De skador som restriktionerna och nedstängningarna orsakar måste dessutom hela tiden vägas in.

De som har varnat för att ett nytt normalläge kan uppstå, där statsmakten och en invand befolkning ser det som självklart att staten ska begränsa människors frihet och politiska rättigheter för att bekämpa vilken typ av smitta som helst, har dessvärre fått rätt. Därför gäller det att vara vaksam på sådana tendenser och trycka tillbaka den typen av tankegångar. Även av den anledningen vore det klokt att stoppa regeringens förslag om förlängning av pandemilagarnas giltighet. Normalläget ska vara en stat utan sådana verktyg, vilka endast ska sättas in när det är krisläge. Det är dags att återfinna det sanna normalläget – även i Sverige.

Om debattören

Ilan Sadé
Partiledare för Medborgerlig Samling

llan Sadé är delägare i Publicism Nitek AB, Nyheter Idags ägarbolag

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag