Ingen kontroll över IS-återvändare i Göteborg – Islamisterna ”hyllas som rockstjärnor”

Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 13 dec 2017 2017-12-13
E-post 2963

GÖTEBORG Flera IS-återvändare kommer till nordöstra Göteborg och myndigheterna har svårt att hålla koll på dem. På grund av att det inte finns några krav att prata med myndigheterna kan återvändarna vandra fritt och radikalisera andra i dessa miljöer.

Nordöstra Göteborg är ett område som plågas av många IS-återvändare. I dagsläget vet ingen exakt hur många som befinner sig i staden och varken polisen eller säkerhetspolisen har koll på de som återvänt, det uppger Sveriges Radio.

– Hur många som har återvänt har man från stadsdelen och staden ingen aning om. Vi har kontakt med två till tre stycken, säger Arne Wiik, sektorschef för individ och familjeomsorg i Angered, till Sveriges Radio.

Det finns inga krav idag på att återvändare måste ta kontakt med myndigheterna och några få har tagit kontakt med med socialtjänsten.

Under 2014 beräknade Säpo att ungefär 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till IS. Idag beräknas det att ungefär hälften av de som begav sig har återvänt till Sverige.

Säpo uppger själva att de har som ambition att förhöra alla återvändare men det finns inga som helst krav för att återvändarna måste prata med myndigheterna.

Eftersom det är väldigt svårt att bevisa att återvändarna har begått en kriminell gärning gör det att myndigheternas manövreringsutrymme är väldigt snävt.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp ser stora risker med att IS-återvändarna kan komma till Sverige och radikalisera andra i utanförskapsområden.

– De kan återvända till gamla radikala miljöer i Göteborg. Där blir de rockstjärna och får en veteranstatus. De kan påverka radikaliseringen och miljön, säger Magnus Ranstorp, till SVT Nyheter.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag