Inte bara chemtrails i Miljöpartiet

Vissa miljöpartister svävar i det blå. - Fotomontage: Nyheter Idag
  • Torsdag 17 apr 2014 2014-04-17
E-post 0

MILJÖPARTIET Det avslöjades i dagarna att det var den miljöpartistiske riksdagsledamoten Jan Lindholm som låg bakom beställandet av en utredning om så kallade ”chemtrails”, eller kemstrimmor, som vi kan säga på svenska.

Kemstrimmsteorin är en av de mer absurda konspirationsteorierna och går ut på att okända, resursstarka makthavare – USA och Ryssland pekas ibland ut – skulle blanda i olika kemikalier i flygbränsle, framför allt metaller som aluminium, arsenik eller uran, i syfte att förändra vädret eller påverka människor på okänt sätt. Dessa kemstrimmor är vad som vanligtvis kallas kondensstrimmor, vilka ofta ses följa flygplan i skyn.

Jan Lindholm beskriver sig själv för Nyheter 24 som en ”nyfiken person”, vilket för honom betyder att det är rimligt att slösa skattepengar på en nonsensutredning istället för att googla som vanliga människor.

Tjänstemannen på Riksdagens UtredningsTjänst (RUT) gjorde emellertid sitt jobb och förklarade att strimmorna i skyn helt enkelt bestod av vatten. Han fortsatte även med att förklara att förekomsten av olika metaller i naturen i själva verket minskade.

Jan Lindholm var inte nöjd med denna förklaring och följde upp med att fråga RUT om det inte fanns hemliga transportplan som flög över Sverige. Han undrade hur många dessa okända plan var. Föga förvånande kunde inte RUT svara på hur många hemliga flygningar Luftfartsverket inte kände till.

Han är dock inte ensam i sitt parti om denna tro på en konspiration i himlen. Miljöpartiets gruppledare i Vingåker, Pernilla Hagberg, uttalade sig i lokaltidningen Katrineholmskuriren.

– Det mest kända exemplet på att det har skett är vid OS i Kina. Det finns teorier om att chemtrails orsakat torkan i USA. Man kan styra vädret och framkalla jordbävningar.

Hon framförde även åsikten att kemstrimmorna ibland även innehöll virus(!).

Detta är ej heller första gången MP går i bräschen för pseudovetenskapen. Föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidning Folkvett pekade 2005 ut Miljöpartiet som det parti där tron på kvacksalveri och dumheter var som mest utbredd. Där nämndes en riksdagsmotion från 2004, med Jan Lindholm som förste undertecknare, som yrkade på att regeringen ”snarast finner en långsiktig lösning som reglerar och säkrar tillgängligheten av de antroposofiska läkemedlen”. De få antroposofiska läkemedel som faktiskt har testats ordentligt har visat sig vara verkningslösa.

Antroposoferna är en rörelse som bildades för sådär en 100 år sedan av Rudolf Steiner. Han hade tidigare varit med i den teosofiska rörelsen, som leddes av Madame Blavatsky. Hon påstod att hon kommunicerade med andar som lärde henne världens ockulta hemligheter. I Sverige håller antroposoferna främst till i Järna, där de bland annat driver jordbruk och låter bli att vaccinera sina barn.

Men Miljöpartiet tycks vara svaga för antroposoferna. De framhåller gärna biodynamisk odling som något eftersträvansvärt. Så här beskriver Jesper Jerkert biodynamisk odling i Folkvett: ”I biodynamisk odling försöker man således fånga in ’kosmiska krafter’, bl.a. genom att använda preparat som verkar enligt ockulta principer och som tillverkas på de mest besynnerliga sätt. Ett visst kompostpreparat framställs t.ex. genom att hackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi. Hänsyn till planeternas positioner är också ett viktigt inslag i biodynamisk odling.”

Miljöpartiet är även kända för att driva de påstått ”el-överkänsligas” frågor, trots att mängder av experiment har gjorts utan att någon gång finna belägg för att elöverkänslighet faktiskt skulle existera. 2012 motionerade MP om vikten av att behålla det fasta telefonnätet av hänsyn till elallergikerna. Och 2006 stoltserade Inger Hallqvist Lindvall (MP), ansvarig politisk handläggare för bland annat funktionshinderfrågor i Stockholms läns landsting, med införandet av mobilfria vagnar i tunnelbanan av hänsyn till de elöverkänsliga. Det är oklart vad hon trodde att tunnelbanan drevs av.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag