Interpol listar 173 potentiella IS-terrorister som kan vara på väg till Europa

Foto: Wikimedia Commons
  • Måndag 24 jul 2017 2017-07-24
E-post 494

EUROPA Den europeiska brottsbekämpande myndigheten Interpol bedömer att riskerna för islamistiska terrordåd ökar i Europa i takt med att IS lider militära nederlag i Syrien och Irak. En lista innehållande 173 namn på personer som anses vara potentiella terrorister har därför skickats ut av Interpol till dess systerorganisationer i de europeiska länderna. Interpol hoppas därigenom få hjälp att kartlägga de listade personerna.

Den europeiska brottsbekämpande myndigheten Interpol har släppt en lista med namn på 173 IS-anslutna extremister som tros vara utbildade och villiga att utföra självmordsdåd som hämnd för organisationens militära nederlag i mellanöstern, meddelar den engelska tidningen The Guardian.

Europol ser en ökad risk för terrorattacker i Europa i samband med att IS ”kalifat” nu kollapsar. Det finns för närvarande inga tecken på att någon av personerna på listan, vars namn The Guardian har fått ta del av, ännu har kommit in i Europa. Namnlistan är i första hand framtagen och cirkulerad för att se om EU ländernas myndigheter har någon information om individerna.

Listan, som sändes ut av generalsekretariatet för Interpol den 27 maj, definierar de namngivna personerna som ”individer som kan ha blivit utbildade i att bygga och placera improviserade explosiva anordningar för att orsaka allvarliga dödsfall och skador”. Interpol tror att de kan ha för avsikt att resa internationellt för att delta i terroristaktiviteter. På en bifogad anteckning står det att personerna ska ha ”manifesterat en villighet att utföra självmordsattacker eller bli martyrer för Islam.”

Uppgifterna har ursprungligen hämtats in av amerikansk underrättelsetjänst i Syrien och Irak. Materialet överlämnades därefter till den amerikanska federala polisen FBI, som i sin tur sände listan till Interpol. Listan visar de misstänktas namn, det datum som IS rekryterade dem, deras senast troliga adress, moskén där de har bett till gud medan de kämpade, deras mors namn och några fotografier.

Interpol har i samband med att de cirkulerade listan bett myndigheterna i respektive EU land om all information som de har om varje individ, inklusive all bakgrundsinformation som de har i sina register, som gränsövergångar, tidigare brott, biometriska data, passnummer, verksamhet på sociala medier och resehistoria.

USA:s underrättelsetjänst har garanterat tillförlitligheten hos de källor som använts för att sammanställa listan. Brotts- och terrorbekämpande myndigheter i Europa har däremot sagt att de står inför en svår uppgift att identifiera potentiella misstänkta som har tillgång till en uppsjö av falska handlingar, dubbla identiteter och falska pass.

År 2015 bedömde FN att det fanns 20 000 utländska krigare i Irak och Syrien, varav 4 000 var från Europa, men det har inte tidigare funnits ett särskilt register över de personer som har identifierats som potentiella utförare av terrordåd.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag