Invandringen fortsätter kosta miljardbelopp – 18 miljarder under 2020

Foto: Nyheter Idag Fotot är taget vid en afghansk sittdemonstration i Stockholm.
  • Fredag 18 sep 2020 2020-09-18
E-post 2366

SVERIGE 2015 lovade statsminister Stefan Löfven att Sverige skulle anpassa asylmigrationen till ”EU:s miniminivåer”. Men asylinvandringen fortsätter att gräva djupa hål i statskassan. Under 2020 är Migrationsverkets prognos att statens direkta kostnader landar på 18 miljarder kronor – mer än hälften av polisens totala budget. Bland annat beräknas över fyra miljarder kronor läggas på att betala för bostäder och olika bidrag och ersättningar till migranterna.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer kostnaderna för migrationen under 2020 att bli 18 miljarder kronor. Det är lika mycket som 2014.

Summan gäller enbart statens direkta utgifter, ej kommunala eller regionala.

Bland utgifterna märks bland annat över fyra miljarder kronor i olika ersättningar för fritt boende till migranterna, ”fickpengar” till asylmigranterna och ersättningar till kommuner för att de huserar asylsökande. Även en kvarts miljard till advokatkostnader för migranter för hjälp bland annat vid överklaganden av utvisningar.

Totalt har migrationen de senaste fem åren – 2015–2019 – kostat svenska skattebetalare minst 189 miljarder kronor.

2016 kommenterade finansminister Magdalena Andersson de då stigande kostnaderna.

– Jag tycker att Sverige ska vara stolta över allt det vi gjorde för att människor behöver skydd också kunde få det. Sedan har regeringen vidtagit åtgärder för att få ner antalet asylsökande. Då situationen blev ohanterbar har vi tagit ansvar för det, sade hon till Aftonbladet.

Året innan stod statsminister Stefan Löfven inför en jublande samling på Södermalm i Stockholm och utropade ”Mitt Europa bygger inte murar”. På våren samma år hade Löfven svarat ”Nej, det finns ingen gräns” på frågan om det fanns något tak för hur många flyktingar Sverige kunde ta emot.

 

Efter månader av stora migrationsströmmar, den 24 november, meddelade Löfven att Sverige nu skulle anpassa sitt mottagande till ”EU:s miniminivåer”.

– Det smärtar mig att meddela att Sverige inte längre klarar att ta emot asylsökande på den höga nivå som nu sker. Vi måste därför skapa ett tillfälligt andrum för svenskt flyktingmottagande, sade Löfven i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna.

– Det kräver att vi kraftigt får ner antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige och i stället får dem att söka sig till andra länder, sade Stefan Löfven.

Även SVT har vid minst ett tillfälle påstått att migrationspolitiken numera ligger på ”EU:s miniminivå”. Det var i samband med en intervju i Agenda med Löfven 2016.

Trots det har kostnaderna för invandringen fortsatt att ligga mångdubbelt över vad de var bara tio år tidigare.

2007–2009 var statens direkta kostnader för invandringen 26 miljarder. Tio år senare – 2017–2019 – var kostnaderna 110 miljarder kronor (källa: Migrationsverket).

Jonas Andersson sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott för Sverigedemokraterna och har representerat partiet i den parlamentariska migrationskommittén.

”Vi ser det som självklart att kostnaderna måste minska. Så sent som 2006, när de borgerliga partierna tog makten, låg anslagen inom utgiftsområde 8, Migration, på fem miljarder kronor i dagens penningvärde, för att sedan ständigt öka och nå över 40 miljarder 2016. Vi har återhämtat oss sedan dess, men det är klart att kostnaderna måste fortsätta minska”, skriver han i en kommentar.

Han fortsätter:

”Det får dock inte ske på en ansvarslöst sätt, som när regeringen minskade anslagen så att handläggningtiderna och därmed övriga kostnader ökade. Vi får inte tänka kortsiktigt, eller glömma bort vikten av säkerhet. Vi vill på en treårsperiod se drastiska minskningar av migrationsutgifterna, samtidigt som vi står för ordentliga satsningar för bland annat fler förvarsplatser, fler verkställda utvisningar, mer återvandring, och bättre säkerhet och kontroll. Med en sverigedemokratisk migrationspolitik kommer utgifterna även för detta minska drastiskt med tiden.”

Stöd Nyheter Idag

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag