Isabelle Eriksson: Kulturrelativister och fega ledare har svikit Fadime och hundratusentals unga män och kvinnor

Foto: Nyheter Idag/ Isabelle Eriksson, debattör
  • Måndag 21 maj 2018 2018-05-21
E-post 957

Det var 16 år sedan som Fadime Sahindal mördades. Men inga tecken syns på att hedersvåldet är på väg att stoppas. Eller att våra ledande politiker på allvar vill ta tag i de problem som är roten till det onda, skriver Isabelle Eriksson.

I förra veckan redovisade riksdagsledamoten Tina Ghasemis (M) sin rapport ”De tysta ropen” på ett seminarium i riksdagen. Det är en rapport som belyser hedersproblematiken i Sverige. Mina förhoppningar på seminariet var höga, det var trots allt 16 år sedan Fadime Sahindal mördades brutalt.

Frågan som bör ställas är: Hade Fadime varit nöjd med hur situationen i dagens Sverige ser ut?

Det självklara svaret på frågan måste var nej. Trots att det finns eldsjälar som Tina Ghasemi (M), Gulan Avci (L), Sara Mohamed (föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime), så tycks inte frågan få det gehör som är nödvändigt.

Jag frågade Tina Ghasemi hur det går med processen att införa en ny lag samt en egen brottsrubricering när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Svaret jag fick var att frågan behandlas i justitieutskottet, men när lagen skall drivas igenom är fortfarande oklart. Om den ens kommer att göra det.

Arbetet med hedersproblematiken tycks vara en svårknäckt nöt eftersom det går så segt, men den främsta anledningen är förmodligen att det finns en utbredd feghet hos ansvariga politiker. Man vågar helt enkelt inte ta tag i problemet.

I panelen på seminariet fanns ett antal kvinnor, varav en av dem en kvinna med ursprung i Mellanöstern som själv varit utsatt för hedersrelaterat förtryck.

Hon berättade sin historia. Hennes föräldrar tycker inte att hon ska beblanda sig med svenskar, inte roa sig på fritiden. Det gick så långt att under hennes skoltid så ringde föräldrarna till hennes rektor och krävde att deras dotter inte skulle umgås med andra tjejer och killar på fritiden.

Det frapperande var – rektorn tog föräldrarnas parti och sa sig vilja visa respekt för föräldrarnas kultur och menade att ”självklart ska vi hålla koll på er dotter”. Det totala sveket från det svenska, sekulära samhället.

Budskapet från politikerna och paneldeltagarna på seminariet var glasklart. Detta är ett demokrati- och jämställdhetsproblem som angår alla svenska medborgare. Det går inte att komma ifrån att hedersförtrycket är starkt sammankopplat med olika kulturer som har sitt ursprung i Mellanöstern och norra Afrika där hederskulturen främst existerar.

Det handlar inte om att stigmatisera personer eller peka ut en viss grupp, utan det handlar om att kunna erbjuda hjälp till dessa människor att ta sig ur ett hedersrelaterat förtryck.

Fega ledare, kulturrelativism och ovilja att på riktigt se de här problemen från politiskt håll har även resulterat i att statistiken är väldigt oklar. Vi vet däremot att vi haft en kraftig asylinvandring, med ett stort mansöverskott, de senaste åren från områden med hederskultursproblem. Ökningen av det hedersrelaterade våldet består inte bara i migrationsinvandringen utan även hos de som stadgat sig i Sverige under en längre tid och skaffat familj men levt i utanförskap.

Forskning visar idag på att det kan vara 240 000 kvinnor och män som lever under dessa förhållanden. Det kan röra sig om direkta hot men även det som kallas ”vardagsheder”. Det vill säga, du får inte klä dig hur du vill, röra dig fritt, träffa partners med mera. Den hedersrelaterade brottsligheten styrs av familjer och hela släkter, ibland är även släktingar utanför landets gränser inblandade.

Om det är så många som 240 000 drabbade, hur många potentiella förövare finns det inte då? För varje brottsoffer har du några familje- och/eller klanmedlemmar som agerar ”hederspoliser”. Ett snabbt överslag kanske skulle ge det tredubbla. Det är siffror som får det att svindla.

I FNs flyktingkonvention som grundades 1951, står det: ” Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering, för att immigrantgruppen så snabbt som möjligt skall bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad”.

Men i Sverige händer något. Vi går emot FN:s riktlinjer och arbetar istället för att stärka nationella identiteter. Redan 1975 fattade riksdagen ett beslut om invandringspolitiken där mångkultur, inte assimilering, blev ett övergripande mål. Där finns skrivningar som exempelvis denna:

”Samhället bör stödja föreningar som bygger på etnisk eller språklig grupptillhörighet…”

Kontentan av det var att minoriteterna fick välja om de ville ingå i den svenska kulturen eller bibehålla sin ursprungliga kultur. Makthavarna förstod inte konsekvenserna av det beslutet.

När det kommer till migrationen har Riksrevisionen kommit med skarp kritik för att den saknat konsekvensanalyser. Parallella samhällen växer sig starkare och starkare och människor som flytt hit från förtryck en gång i tiden får nu uppleva samma förtryck här i Sverige. Hederskulturen har många gånger direkta kopplingar till den gängkriminella miljön.

Självutnämnda sharia-poliser i förorter (ett begrepp som var oss helt främmande här i Sverige för bara 15-20 år sedan) fungerar som kvinnornas övervakare för att se till att de följer spelreglerna. Dessa regler upprätthålls sedan av kvinnorna, många gånger av ren rädsla.

Kvinnorna är inte enbart offer för det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Mammor och systrar är ofta involverade i planeringen av hedersmord och det psykologiska våldet av den utsatte. I studier som gjorts på Oxfords universitet visade det sig att länder där patriarkala strukturer existerar och där kvinnan har mycket låg status var risken stor att det uppstod inbördeskrig.

Jag skulle vilja gå längre än Tina Ghasemi och säga att detta inte enbart är ett jämställdhetsproblem. Jag skulle vilja säga att hederskulturen kan hota den inre stabiliteten i landet samt utgöra ett nationellt framtida säkerhetshot.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag