Islamism är fascism

Bild: Fars Media Corporation/CC BY 4.0/Privat
  • Söndag 14 jan 2024 2024-01-14
E-post 0

Islamisterna och muslimer som är hängivna ideologin islam gör ingen hemlighet av att de hatar oss. Islamister ser rakt i ögonen på oss och säger att de inte gillar vår frihet. De säger att de inte gillar kvinnors frihet, homosexuella, otrogna, judar, sekularismen och värst av allt vår demokrati. Ändå främjas denna trosutövning i Sverige, skriver debattören Nima Rostami.

Islamister skyddas och expansionen av denna hegemoniska kultur och sekteristiska ideologi finansernas av skattemedel. Detta är ett vänster-nyliberalt projekt. Den tysta majoriteten inser inte heller denna fara.

Det finns så många besvärande element i ideologin islam som vid en komparativ studie framstår som allt annat än en frälsning, utan snarare som kontrollerande, primitivt-aggressiv, hatisk och intolerant.

Hatet är riktad mot alla andra, det vill säga mot icke muslimer. Islam delar människor och världen till dar al-islam respektive dar al-harb, den muslimska världen som ”fredens boning” och den icke-muslimska världen som ”krigets boning” som ska erövras och utplånas.

Islam betraktar således alla andra som en potentiell fiende, givet detta perspektiv framhåller islam alla andra som ansvariga även för egna fel.

Grundaren av islam och hans efterträdare spred ideologins budskap genom krig, jihad för Allahs skull. I detta avseende rättfärdigas alla typer av gärningar när det gagnar islam, ömsom med våld, ömsom med passivt aggressivt våld. Detta är islams gudomliga princip, takkiyya. Således är lögn och följaktligen korruption institutionaliserat i Allahs namn.

Ingen nation har kunnat bevara sitt kulturarv och identitet där islam härskar, för islam anser att arabisk Allah är tillräcklig. Detta innebär att koranen skriven på arabiska är den enda källa för ett gott leverne, för lagstiftning och även för samhälls- och politisk styrning. Idéen om en bok, ett folk och ett (islamiskt) territorium genomsyrar islam. Visst låter detta bekant; ”Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer”. Islam är en mångfacetterad gudomlig fascism.

Vi ska ha ett starkt motstånd mot islams herravälde för alternativet har långgående och förödande konsekvenser inte bara i nuet utan även för all framtid. Frigörelsen från islam när den har erövrat oss är omöjlig.

I kampen mot den europeiska nazismen jämnades mång tyska städer med marken, barn, kvinnor och äldre dödades. Ingen kände dock sorg när tyska barn och kvinnor dödades för alternativet att låta nazismen expandera var förödande. Om Europa har erfarenhet av fascismens vidriga människosyn och européer med all rätta hatar fascismen låt oss idag vara lite mer ”islamofober”, det vill säga besitta ett sunt förnuft när det gäller att bemöta takkyya.

Fascismens primitiva människosyn underskattades inte av européer. Islams gudomliga fascism har dock inte bara ignorerats och underskattats utan dess expansion har i Sverige relativiserats. Nu är det dags att vidta åtgärder mot denna gudomliga fascism och rädda vad som räddas kan.

En av de många anledningar till främjandet av islamismen i Sverige är det obefintliga säkerhetsperspektivet. Denna brist har under de senaste fem decennierna genomsyrat hela det svenska samhället och lagstiftningen. I detta avseende har migrationen och ”integrationen” av fascism i det svenska samhället utgjort ett viktigt instrument i händer på islamister.

Islamister utnyttjar demokratin, religions- och yttrandefrihet är enbart en täckmantel för islamister som inte tror på den västerländska yttrande- och religionsfriheten. Religionsfrihet innebär även frihet från religion. Den samspelar med sekularsim och rätten för ett icke-religiöst inslag i samhället. Den som inte tror på en sådan frihet och hävdar enbart egen överhöghet utgör ett allvarligt hot mot vår existens.

För att kunna övervinna islamismen frammarsch i Sverige är vi i behov av en nationell gemenskap som starkt värnar om den frihetliga sekularismen. Kom ihåg att det går aldrig att finna konformitet mellan islam och sekulär-frihetlig demokrati.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag