Jacke: ”Det måste finnas företag kvar att gå tillbaka till när krisen är över”

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv Foto: Nyheter Idag
  • Tisdag 24 mar 2020 2020-03-24
E-post 179

STOCKHOLM Svenskt Näringsliv presenterade på tisdagen ett åtgärdspaket värt 200 miljarder kronor för att hjälpa så många företag som möjligt genom coronakrisen. Bland annat vill man utvidga korttidspermitteringen så att staten tar hela företagets kostnad, samt en särskild satsning på småföretagare. – Vi kommer inte att kunna rädda alla jobb. Vi kommer inte att kunna rädda alla företag. Men det är mycket större chans att rädda så många som möjligt om vi sätter in kraftfulla åtgärder nu för att hindra ökningen av arbetslöshet, säger Jan-Olof Jacke, VD, Svenskt Näringsliv.

Läget är akut för de svenska företagen och därmed många löntagare. Om inte kraftiga åtgärder vidtas och företag får hjälp att överleva riskerar Sverige en massarbetslöshet på 20-30 procent som kommer att ta lång tid att ta sig ur postcorona. På två månaders sikt riskerar 600 000 svenska löntagare, anställda, att beröras av den pågåenden krisen om inget görs.

– Det måste finnas företag kvar att gå tillbaka till när krisen är över, sade han.

Det var ett allvarligt budskap som presenterades på Svenskt Näringslivs pressträff på tisdagen av VD:n Jan-Olof Jacke.

Han presenterade ett åtgärdsprogram värt 200 miljarder kronor som bland annat innehåller ett direkt stöd till företag för fasta kostnader som exempelvis hyror.

Man vill också slopa arbetsgivaravgifterna tillfälligt och har ett särskilt riktat stöd till småföretagen som ska användas för att de inte ska ”hamna mellan stolarna”. Dessutom vill Svenskt Näringsliv utöka den av regeringen beslutade korttidspermitteringen så att staten kan ta hela kostnaden och den anställde under en period helt kan arbetsbefrias.

– Om vi inte gör de här åtgärderna nu så är vår bedömning att kostnaderna för samhället på sikt är väsentligt högre, säger Jan-Olof Jacke till Nyheter Idag.

– Vi tror att det är vi är viktigt att genomföra den här typen av åtgärder nu för att rädda företag och därmed jobbmöjligheterna. Den stora skillnaden är att du ökar sannolikheten för att det kommer att finnas ett företag att gå tillbaka till när vi väl är igenom den här perioden.

Hur kommer vanligt folk att märka av om ett sånt här stödpaket går igenom?

– Jag tror att den viktigaste påverkan man kommer att märka är att arbetslösheten inte behöver öka lika drastiskt.

Han understryker flera gånger att det inte kommer att gå att rädda alla företag och jobb.

– Arbetslösheten kommer att öka. Vi kommer inte att kunna rädda alla jobb. Vi kommer inte att kunna rädda alla företag. Men det är mycket större chans att rädda så många som möjligt om vi sätter in kraftfulla åtgärder nu för att hindra ökningen av arbetslöshet, säger han.

Räcker det här åtgärdspaketet som du presenterade idag?

– Det är omöjligt att bedöma och överblicka vad som händer de närmaste veckorna och månaderna. Men utifrån det vi vet idag tror vi att det här paketet skulle göra en väsentlig nytta. Men vi måste samtidigt vara ärliga med att oavsett om det här görs till fullo så kommer vi inte att rädda alla företag.

Regeringen har fått kritik för att deras stödpaket bestått av för mycket lån och för lite direkt stöd. Något som enligt kritikerna gjort att för få företag kunnat ta del av stödet. Korttidspermitteringarna har exempelvis bara täckt knappt halva lönekostnaden. Men Svenskt Näringslivs eget alternativa stödpaket har dröjt tills tisdagen.

Varför har det dröjt?

– Vi ville initialt fokusera mycket på likviditet och betalningsförmåga. Det är viktigt för oss när vi presenterar de här förslagen att vi har trovärdiga förslag, att det är robusta förslag och att det är genomräknade förslag som är genomförbara och som sen har möjlighet att bli av.

Jan-Olof Jacke säger också att utvecklingen och följderna i spåren av coronapandemin har varit oerhört snabb, bara de senaste veckorna. Någon timme innan pressträffen på tisdagen hade han haft samtal med både regering och opposition.

– Det första åtgärdspaketet kom för två veckor sedan. Sedan kom ett för en vecka sedan. Och nu kommer vårt förslag på ett tredje åtgärdspaket. Jag är övertygad om att regeringen i närtid också kommer att komma med förslag som faktiskt är av den här karaktären.

Finansminister Magdalena Andersson (S) meddelade på måndagen att regeringen tillsammans med stödpartierna C och L arbetar på ett nytt stödpaket.

Jan-Olof Jacke säger sig märka av en stor oro hos allmänheten.

– Både för det medicinska men också för företagen och jobben. Att våra riksdagspartier och vår regering förstår allvaret är jag övertygad om. Men det handlar mycket om att våga sätta in tillräckligt kraftiga åtgärder nu för att undvika en mycket svårare situation framöver.

Svenskt Näringslivs stödpaket

Räddningsersättning vid omsättningsfall (vissa fasta utgifter, exempelvis hyra, leasingkontrakt) 100 miljarder
Förstärkning av systemet för korttidspermittering (staten ska kunna ta hela kostnaden om den permitterade blir helt arbetsbefriad) 14 miljarder
Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter för alla företag 70 miljarder
Statliga bankgarantier och nedsatt ränta på uppskoven så att mer likviditet kan nå företagen 10 miljarder
En satsning på de minsta företagen 5 miljarder

Summa: 199 miljarder, finansieras genom att staten lånar pengar.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag